Auteursarchief: Anniek Kramer, Menskapitaal

Over Anniek Kramer, Menskapitaal

Menskapitaal is opgericht door Anniek Kramer, die ruim 20 jaar all round ervaring heeft in HR advieswerk en als coach. 'Na mijn studie pedagogiek en een opleiding tot trainer/opleider, rolde ik het personeelswerk in. Daar deed ik ervaring op in alle aspecten van Human Resources, zowel strategisch, tactisch als operationeel. Ik vervulde rollen als adviseur, manager, projectmanager, beleidsadviseur (arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen) en coach. Ik werkte o.a. bij VNU, Berenschot, ArboNed, Hogeschool Utrecht en Den Haag, Unilever, Bever Zwerfsport en Eneco. Ik volgde vele trainingen en cursussen, waaronder verandermanagement en een 2 jarige coachopleiding. Nu werk ik veel in de zorg als (team)coach, searcher en adviseur. Via vrijwilligerswerk en mantelzorg raakte ik geboeid door de wereld van de dementie. Samen met jeugdvriendin Marcelle Mulder schreef ik het boek 'OP BEZOEK BIJ EEN DIERBARE MET DEMENTIE, met ruim 60 ideeën om samen te genieten. Het doel is om familieleden te inspireren bij het omgaan met hun dierbare met dementie. Het boek is uitgegeven bij Unieboek/Spectrum en bij de boekhandel te koop voor 16 euro. Rondom het thema van het boek (contact maken met mensen met dementie) geef ik workshops aan mantelzorgers, vrijwilligers en zorgmedewerkers. Kerncompetenties: integer, betrokken, samenwerking zoekend, analytisch, met oog voor grote lijnen én details, snel én grondig, gestructureerd en veelzijdig, operationeel, tactisch en strategisch. Graag werk ik ook samen met ú of coach ik uw werknemers of teams. IK BEN TE BEREIKEN VIA menskapitaal@live.nl

Boek: Zó werkt de ouderenzorg

zo werkt de ouderenzorgSteeds meer ouderen hebben zorg nodig. Dat komt omdat we met z’n allen steeds ouder worden. Maar hoe is die zorg geregeld. Welke wetten zijn er allemaal en wat regelen die?

In het boek ‘Zó werkt de ouderenzorg’ kun je daar alles over lezen. Het boek gaat in op welke vormen van zorg er zijn en welke ondersteuning er te krijgen is als iemand hulpbehoevend wordt. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen de WMO (Wet Maatschappelijke ondersteuning) en de Zorgverzekeringswet? En wie doet wat in de zorg? Ook de geldstromen komen aan bod.

Het boek is in 2018 geheel herzien en dus weer up-to-date.

Wist je dat in de verpleeghuizen 73% van de bewoners vrouw is en 27% man? En wat is hun gemiddelde leeftijd? Voor vrouwen is dat 87 jaar, voor mannen is dat 82 jaar. Ook dergelijke cijfers zijn terug te vinden in het boek. Het boek is interessant voor zorgprofessionals die inzicht willen hebben in de werking van de ouderenzorg in Nederland. Het kost 20 euro. Klik hier om een exemplaar in te kijken.

Rondom het thema ‘Contact maken en op bezoek gaan bij mensen met dementie’ geef ik WORKSHOPS voor familie, verzorgenden en vrijwilligers. Klik hier of mail me menskapitaal@live.nl

Anniek Kramer, Auteur van ‘OP BEZOEK BIJ EEN DIERBARE MET DEMENTIE, met ruim 60 ideeën om samen te genieten, samen met Marcelle Mulder.


Mijn wekelijkse blog in je mailbox? Vul dan op de site in de rechterkolom, je mailadres in.

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder boek, informatie, verpleeghuiszorg

Naasten betrekken bij activiteiten in het verpleeghuis

WP_20170120_017Wat is je mooiste herinnering van de afgelopen 2 maanden?  En waardoor is dat je mooiste herinnering? Dat vroeg ik de deelnemers van mijn workshop over het betrekken van naasten bij bewegingsactiviteiten in woonzorginstellingen.

Want waar jij van geniet, daar genieten mensen met dementie ook van. Uit de antwoorden bleek wel dat de mooiste momenten veelal te maken hebben met iets doen dat verrassend is, mooi of nieuw, een prestatie. En wat vooral een rol speelt is met wie je dat doet!

Daarom is het ook zo belangrijk om naasten te betrekken als je activiteiten organiseert voor mensen met dementie. Je biedt zowel hen als degene met dementie de gelegenheid om samen iets te beleven, contact te voelen en er toe te doen. 

Mijn oproep is dan ook, om naasten in te zetten bij activiteiten en hen te vragen om te helpen, vóórdat vrijwilligers worden ingeschakeld.
Ook is het fijn als je bij het plannen van een activiteit rekening houdt met de dagen en tijdstippen waarop naasten aanwezig kunnen zijn. Dus doe je iets in het weekend of juist door de week? Organiseer je iets op een middag of juist op een avond?

Ik geef  workshops voor naasten, verzorgenden en vrijwilligers, rondom de thema’s ‘contact maken en op bezoek gaan bij mensen met dementie’ en ‘betrekken van naasten’. Klik hier of mail me menskapitaal@live.nl

Anniek Kramer, Auteur van ‘OP BEZOEK BIJ EEN DIERBARE MET DEMENTIE, met ruim 60 ideeën om samen te genieten, samen met Marcelle Mulder.

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Alzheimer, Dementie, familieparticipatie, kwaliteit, mantelzorg, verpleeghuiszorg, zingeving

Bloedtest om Alzheimer vast te stellen?

dav‘Ik wil me met al mijn mogelijkheden inzetten om de ontluisterende ziekte dementie beter te begrijpen. Verder hoop ik er aan bij te dragen dat we deze en andere neurologische ziekten, eerder en beter kunnen signaleren en op den duur kunnen voorkomen of genezen’. 

Aan het woord is Charlotte Teunissen, die op 21 september jongstleden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam hoogleraar werd in de neurochemie. Tijdens haar oratie – de toespraak die ze hield bij de start van het hoogleraarschap – deed ze uit de doeken, waar ze met haar collega’s aan werkt om dit doel te bereiken.

Er zijn vele soorten van dementie: Alzheimer, Lewy body, vasculaire dementie, et cetera. Het vaststellen dat iemand dementie heeft én welke vorm, is een belastend proces. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van geheugentesten, gedragsobservaties en onderzoek van hersenvocht. In dit hersenvocht zijn er bij elke vorm van dementie specifieke eiwitten te vinden. Deze specifieke stoffen worden ook wel ‘biomarkers’ genoemd. Biomarkers helpen niet alleen bij het stellen van de diagnose, maar ook bij het helpen voorspellen van ziektes en bij het bepalen of behandelingen aanslaan.

Voor het afnemen van hersenvocht is een ruggenprik nodig. Charlotte en haar team werken aan het maken van bloedtests, die daarvoor in de plaats kunnen komen.
Voor de ziekte van Alzheimer – de meest voorkomende vorm van dementie – is een dergelijke bloedtest in ontwikkeling: een belangrijk eiwit dat bij Alzheimer in het bloed zit, is met een hele gevoelige test te meten. ‘Door nieuwe technologieën kunnen we nu een belangrijk Alzheimer eiwit in een vroeg stadium vaststellen met een bloedtest.’ De ontwikkelde bloedtest wordt nu uitvoerig  onderzocht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van ‘biobanken’: banken waar grote hoeveelheden lichaamsvloeistoffen liggen opgeslagen, zoals bloed en hersenvocht. In die vloeistoffen wordt gezocht naar welke biomarkers specifiek voorkomen bij bepaalde type hersenziektes.

Charlotte hoopt dat er binnen 5 jaar voor de belangrijkste vormen van dementie een overzicht is van biomarkers voor de diagnostiek van verschillende vormen van dementie.
De bloedtesten moeten uiteindelijk verder ontwikkeld worden door diagnostische bedrijven, die ze beschikbaar maken voor de markt.
‘Ik hoop op deze manier ook genezing dichterbij te brengen, zodat we mensen een beter perspectief kunnen bieden.’ Aldus Charlotte Teunissen. We hopen met haar mee!

Anniek Kramer, Auteur van ‘OP BEZOEK BIJ EEN DIERBARE MET DEMENTIE, met ruim 60 ideeën om samen te genieten, samen met Marcelle Mulder.

Ik geef  workshops voor naasten, verzorgenden en vrijwilligers, rondom het thema contact maken en op bezoek gaan bij mensen met dementie. Klik hier of mail me menskapitaal@live.nl

Als je op de site je mailadres invult (rechterkolom), dan ontvang je mijn wekelijkse blog gratis in je mailbox.

1 reactie

Opgeslagen onder Alzheimer, Dementie, medicijnen, onderzoek

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg en de cliëntenraad

kwaliteitskaderHoe leuk is het als je met een onbekende in de rij staat om iemand te feliciteren en diegene zegt: ‘Als jullie elkaar nog niet kennen, dan moeten jullie echt een afspraak maken’. Zo ontmoette ik Marthijn Laterveer. Hij is Coördinator bij LOC, een organisatie die onder andere cliëntenraden in de zorg ondersteunt. Hun uitgangspunt is waarde-volle zorg. Dat is zorg, waarbij centraal staat wat de ontvanger van de zorg zelf belangrijk vindt. Cliëntenraden kunnen bij de totstandkoming van deze waarde-volle zorg een belangrijke rol in spelen. 

LOC ondersteunt cliëntenraden op veel manieren: met bijeenkomsten, trainingen, nieuwsbrieven en adviezen. Voor de cliëntenraden in de ouderenzorg schreef LOC bijvoorbeeld een folder ‘Samen in gesprek over het kwaliteitskader verpleeghuiszorg’. Het kwaliteitskader, wat is dat ook al weer? In het kwaliteitskader wordt beschreven beschreven wat cliënten én hun naasten mogen verwachten van de verpleeghuiszorg, zoals liefdevolle en persoonsgerichte en veilige zorg. Er staan vereisten in op het gebied van kwaliteit en biedt handreikingen om daaraan te werken, want leren is de basis voor verbetering van de zorg. Dat doe je door met elkaar te praten over vragen als: wat gaat er goed, wat kan er beter en wat kunnen we van elkaar leren?

Toen ik het kwaliteitskader voor het eerst las, dacht ik ‘Wat een ingewikkelde taal is  daarin gebruikt! Gelukkig maakte LOC dit filmpje waarin – in minder dan 4 minuten –  wordt uitgelegd, wat er in het kwaliteitskader staat. Ook is er een handige ‘publieksversie kwaliteitskader‘ beschikbaar. Wil je het hele (moeilijke) kwaliteitskader lezen, klik dan hier. En klik hier voor de handreiking voor cliëntenraden.

Op maandag 10 december 2018 is in de Doelen in Rotterdam een (gratis) landelijk congres cliëntenraden. Het thema is ‘Lef op locatie’. Centraal staat hoe cliëntenraden zich nog sterker kunnen maken voor de kwaliteit van zorg voor bewoners op elke locatie van het verpleeghuis. Klik hier om je aan te melden.

Voor de verbetering van de kwaliteit is in 2019 een extra budget beschikbaar van 600 miljoen euro. Dat budget is voor 85% voor personeel en 15% voor verbetering van de kwaliteit of de productiviteit. Om in aanmerking te komen voor extra budget, kan door de zorginstelling (tussen 1 september en 31 december 2018) een aanvraag worden ingediend bij het zorgkantoor.  Klik hier voor de tool om de aanvraag te onderbouwen.

Rondom het thema contact maken en op bezoek gaan bij mensen met dementie geef ik workshops voor familie, verzorgenden en vrijwilligers  in verpleeghuizen. Klik hier of mail me menskapitaal@live.nl. Bijvoorbeeld op 24 september tijdens de Congresparade Bewegen en activeren in de dagelijkse zorg van StudieArena. Klik hier

Anniek Kramer, Auteur van ‘OP BEZOEK BIJ EEN DIERBARE MET DEMENTIE, met ruim 60 ideeën om samen te genieten‘, samen met Marcelle Mulder.


Mijn wekelijkse blog in je mailbox? Vul dan op de site in de rechterkolom, je mailadres in.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Dementie, kwaliteit, verpleeghuiszorg

TV: Eric Scherder over oud worden

scherder eo

Waarom wil ik iedereen overtuigen dat het leven geweldig blijft, ook als je oud wordt? Dat vraagt Eric Scherder zich af in de EO serie ‘Op zoek naar Methusalem’. Hij is er van overtuigd, dat je gelukkig oud kunt worden, als je maar actief blijft.

In de serie (donderdagavonden 20.30 op NPO 2) praat hij met allerlei mensen over hun oude dag. Het beeld bij ouder worden is toch dat het gepaard gaat met verval, achteruitgang van functies en het wegvallen van mensen om je heen. Er is veel angst voor (totale) afhankelijkheid. In de uitzending zien we Annie voorbijkomen, die nu 71 is en al 15 jaar geleden besloten heeft dat ze niet ouder wil worden dan 80. Eric gaat mee vissen met een 76 jarige IJslander, die na zijn baan op een bank, nu vier dagen in de week gaat vissen op een kottertje.

Ook praat hij met zijn broer, over de laatste fase van het leven van hun vader. Hun vader veranderde na een ziekbed, werd dankbaar en zo beleefde zijn broer, die veel voor hem zorgde ‘een gouden tijd, een cadeautje’. Dat is ook de ervaring van de dochter van een vrouw met dementie. Ze vertelt over de warme band die ze nu met haar moeder heeft, dat was vroeger wel anders. Toch wil ze zelf niet zó oud worden. Want kan je gelukkig zijn als je dementie hebt? Of heb je gelukkige momenten?

Ontroerend vind ik Roel, ver in de 90, maar hij rijdt nog auto en haalt dan zijn 106-jarige vriendin op voor een bezoekje aan het tuincentrum. Toch zegt hij: ‘de goede dagen wegen niet tegen de zware dagen op. Er is niets meer dat ik nog wil. Wat doe ik hier in Godsnaam?’

Eric Scherder, neuropsycholoog en bekend van zijn lezingen over het brein, heeft een luchtige en toch serieuze toon in de gesprekken.

Klik hier om de uitzending terug te zien.

Ik geef ook workshops voor familie, verzorgenden en vrijwilligers, rondom het thema contact maken en op bezoek gaan bij mensen met dementie. Klik hier of mail me menskapitaal@live.nl

Anniek Kramer, Auteur van ‘OP BEZOEK BIJ EEN DIERBARE MET DEMENTIE, met ruim 60 ideeën om samen te genieten, samen met Marcelle Mulder.

Mijn wekelijkse blog in je mailbox? Vul dan op de site in de rechterkolom, je mailadres in.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Dementie, gezondheid, ouderdom, zingeving

Websites over dementie

wwwGelukkig is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor dementie: er wordt veel onderzoek gedaan, er wordt samengewerkt aan projecten om de zorg te verbeteren, er is aandacht voor de situatie thuis, voor mensen met beginnende dementie, voor specifieke soorten dementie etcetera. Maar hoe vindt je nu de juiste informatie in de brei aan informatiebronnen die er nu is ontstaan?

Ik vind dat zelf ook best lastig. Toch helpt het in de zorg enorm als je kennis hebt over de ziekte, als je over nieuwe ontwikkelingen leest en als je vragen kunt stellen en zorgen kunt delen.

Een lijstje met bronnen:

Algemene brede informatie over de ziekte:
www.alzheimer-nederland.nl
www.dementie.nl 

Hulp voor mantelzorgers en mensen met dementie:
http://www.dementieonline.nl/
www.dementieverhalenbank.nl

Wat voor vernieuwingen zijn er in de zorg:
www.innovatiekringdementie.nl
www.modernedementiezorg.nl

Informatie over minder voorkomende soorten van dementie:
www.ftdlotgenoten.nl
www.lewy-body.nl
www.jongdementie.info

Waar vind ik hulp(middelen):
www.dementie-winkel.nl
www.alleszelf.nl/

Natuurlijk zijn er nog veel meer sites, maar ik houd het liever kort.

Rondom het thema contact maken en op bezoek gaan bij mensen met dementie geef ik workshops voor familie, verzorgenden en vrijwilligers. Klik hier of mail me menskapitaal@live.nl

Anniek Kramer, Auteur van ‘OP BEZOEK BIJ EEN DIERBARE MET DEMENTIE, met ruim 60 ideeën om samen te genieten, samen met Marcelle Mulder.


Mijn wekelijkse blog in je mailbox? Vul dan op de site in de rechterkolom, je mailadres in.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Alzheimer, Dementie, informatie, mantelzorg

Naar welk verpleeghuis?

mdeMijn ouders waren gaan kijken bij verschillende verpleeghuizen. Maar toen mijn moeder met spoed opgenomen moest worden, was er alleen plaats in een ander verpleeghuis. Toch is het belangrijk om tijdig te gaan kijken wat een goede woonomgeving kan zijn. Waar kun je zoal op letten?

Waar
In welke omgeving ga je kijken? Is het belangrijk om in (de buurt van) de huidige woonplaats te blijven? Daar wonen de vrienden en bekenden en kent men de weg. Of is het juist handiger om bijvoorbeeld één van de kinderen in de buurt te gaan zoeken? Bepaal dus eerst waar je wilt gaan kijken. Denk ook aan bereikbaarheid met het openbaar vervoer of parkeergelegenheid.

Wat vind je belangrijk?
Ieder verpleeghuis heeft zijn eigen kenmerken. Bij kleinschalig wonen bijvoorbeeld leef je met 6 tot 8 personen in een groep. Bij grotere huizen kan dat aantal oplopen tot 15 of nog hoger.

Hoe groot zijn de eigen kamers? En hoeveel ruimte is er om die naar eigen inzicht in te richten? Een eigen kamer, die lijkt op de kamer waar men woonde kan veel betekenen voor het ‘thuisvoelen’.  Dat geldt ook zeker voor de ‘woonkamer’, waar bewoners een groot deel van de dag verblijven. Wat voor sfeer heerst daar?

Wat is er te doen?
Verpleeghuizen regelen zorg en welzijn. De laatste jaren is duidelijk geworden dat er weinig tijd is om aandacht te besteden aan welzijn. Ronkende sites vertellen over wat er allemaal wel niet voor prachtige activiteiten zijn, maar wat wordt er écht georganiseerd en hoe vaak? En zijn dat de dingen waar jouw naaste blij van wordt? Is er een toegankelijke tuin? Is er overdag iets te beleven? Zijn er aparte hoekjes om rustig te zitten? Wordt er op de woning gekookt, of komt het eten van de cateraar? In de beleving kan dat een groot verschil maken.
Als er veel vrijwilligers zijn, kan dat een teken zijn dat er meer georganiseerd wordt.

Hoe welkom zijn de naasten?
‘U mag altijd komen’, wordt vaak gezegd. Dat is natuurlijk prettig. Maar mag u ook samen thee drinken en mag u mee eten? Kunt u blijven slapen? Wat heb je beiden nodig om je welkom te voelen? Stel daar vragen over en kijk of het antwoord je bevalt.

Personeel
Zorg wordt gegeven door mensen. Wat voor indruk krijg je van die mensen? Rennen ze langs je heen of stralen ze rust uit? Hoeveel medewerkers zijn er voor de zorg overdag en ’s nachts. En hoeveel personeel is vast in dienst en hoeveel  uitzendkrachten worden er gebruikt? Hoe meer uitzendkrachten, hoe lastiger het is om goede zorg te geven, omdat zij de bewoners niet kennen. Dergelijke vragen kun je zeker stellen. En zie je andere naasten tijdens je bezoek, vraag dan eens hoe zij de zorg ervaren.

Kosten
Zijn er kosten verbonden aan de activiteiten? Wat kost het om de was te laten doen? Voor welke zaken dient betaald te worden. Het is goed om dat vooraf te weten.

Communicatie en aanspreekpunt
Het is natuurlijk belangrijk om een vast aanspreekpunt te hebben in een verpleeghuis. Kun je dat aanspreekpunt zelf kiezen of krijg je iemand toegewezen? En op welke manier wordt er gecommuniceerd. Zijn er regelmatig nieuwsbrieven, worden er informatieavonden gehouden, of is er bijvoorbeeld familienet, een manier om online informatie uit te wisselen.

Kortom heel veel vragen. Een goed gevoel krijgen als je de deur binnen stapt is zeker belangrijk, maar het is goed om dat aan te vullen met concrete informatie.

Op deze site van de overheid vind je een aantal links naar pagina’s die helpen bij het kiezen. Op kies voor je zorg, kun je allerlei zorg vinden in je eigen regio. Dit kan ook bij Woonz.

Rondom het thema contact maken en op bezoek gaan bij mensen met dementie geef ik workshops voor familie, verzorgenden en vrijwilligers. Klik hier of mail me menskapitaal@live.nl

Anniek Kramer, Auteur van ‘OP BEZOEK BIJ EEN DIERBARE MET DEMENTIE, met ruim 60 ideeën om samen te genieten, samen met Marcelle Mulder.


Mijn wekelijkse blog in je mailbox? Vul dan op de site in de rechterkolom, je mailadres in.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Alzheimer, Dementie, informatie, verpleeghuis, verpleeghuiszorg

Koken en dementie

davDe maaltijd: het is een goed moment om samen te genieten van lekker eten. Voor mensen met dementie wordt zelf koken steeds moeilijker. Koken is een aaneenschakeling van handelingen, die je achter elkaar moet doen. Hoe verder iemand is in de ziekte, hoe moeilijker het is om te weten wat je moet doen. Mijn vader probeerde mijn moeder zoveel mogelijk zelf te laten doen, en er dan goed op te letten of alle ingrediënten wel op tijd de pan in gingen. Want het is fijn als mensen met dementie zoveel mogelijk zelf kunnen blijven doen en zich daardoor waardevol voelen.

Ook in het verpleeghuis is eten belangrijk. Helaas zie je steeds vaker dat de maaltijden worden verzorgd door een cateraar, waardoor er minder vaak gekookt wordt op de woning. Ik vind dat echt een slechte trend. Want het helpen bij het klaarmaken van eten, het ruiken van de appelmoes die staat te pruttelen, het gevoel hebben dat je gezellig bij het koken aanwezig bent, dat levert meer trek op en er wordt beter gegeten. Het levert ook mooie contactmomenten op. Dus ook als er een cateraar is, blijf regelmatig geurende gerechten maken!

Een paar tips:
Thuis koken kan riskant zijn omdat er vaak vuur aan te pas komt. Beveiligen tegen oververhitting is een mogelijkheid. Lees hier meer.
Levert een cateraar het eten in het verpleeghuis, dan kun je altijd met een draagbare inductieplaat geurende gerechten maken als compote, moes en pannenkoeken.
Een kookboek met verhalen die over eten gaan vind je hier.
Gerechten om (samen) te koken vind je op de site van Lisette Bossert. Zij geeft ook cursussen. Klik hier.  Ook op de site dementie.nl vind je recepten om samen te koken. Klik hier.

Rondom het thema contact maken met en op bezoek gaan bij mensen met dementie, geef ik workshops voor familie, verzorgenden en vrijwilligers. Klik hier of mail me menskapitaal@live.nl

Anniek Kramer, Auteur van ‘OP BEZOEK BIJ EEN DIERBARE MET DEMENTIE, met ruim 60 ideeën om samen te genieten, samen met Marcelle Mulder.


Mijn wekelijkse blog in je mailbox? Vul dan op de site in de rechterkolom, je mailadres in.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Alzheimer, boek, Dementie, eten, gezondheid

Dromen en idealen in het verpleeghuis

Deze week weer een gastblog van Marcelle Mulder:
Bij de voordeur van het woonzorgcentrum zit een wat morsige meneer in een rolstoel. Hij groet amper als ik langsloop en ik denk: “Oh, wat lijkt het me toch moeilijk om oud en afhankelijk te zijn en de hele dag te moeten zitten in je rolstoel, met weinig om handen, met mensen om je heen, die je nauwelijks kent, waar je weinig mee hebt….”
Ik ben vanochtend te gast in dit centrum, omdat men daar deze maanden volop aandacht besteedt aan de dromen en idealen van de mensen die er wonen én van hen die er werken. De welzijnsmedewerkers Candida, Riemke en Ineke hebben inspiratie opgedaan uit het boek Bezielde jaren, zingevingsactiviteiten met ouderen, hun familie, vrienden en vrijwilligers, dat ik schreef met Janke Jeltsje van Dijk en Trijntje Scheeres. Samen met dorpsgenoten, bewoners en vrijwilligers zijn ze ermee aan de slag gegaan. En hoe!
Er staat een prachtige oude twijfelaar, compleet met nachtkastje en lampetkan. Er hangen dromenvangers die de bewoners en inwoners van het dorp hebben gemaakt en overal hebben opgehangen en jawel, daarin zijn al talloze dromen van vroeger en nu gevangen. Want er wordt wat af-gedroomd in een mensenleven. En er leven heel wat idealen – van vroeger en nu – . Ter plekke zijn er allerlei voorbeelden te bewonderen van waar de mensen van dromen en droomden toen ze jong waren. Van waar ze voor stonden en vaak nog steeds voor staan. Een aantal van hen gaat daar vanochtend over vertellen. Ik ben benieuwd.
We zitten met zijn allen in de grote hal: bewoners, vrijwilligers, verzorgenden aan de koffie, een enkele mantelzorger, leden van de cliëntenraad.
Riemke opent de ochtend en vertelt over zingeving als je oud bent, over datgene dat je leven de moeite waard maakt, datgene waar je uit kunt putten, waar het wat jou betreft om draait. En over de dromen en verlangens, die mensen van alle leeftijden hebben en die richting geven of gegeven hebben aan hun leven. Daarna komen de mensen aan te woord.
Een meneer vertelt dat hij vroeger niet goed zindelijk werd en dat zijn vader hem een elektrisch treintje beloofde als het hem zou lukken. En jawel, het werkte! Meneer kreeg zijn eerste treintje en dat bleek een schot in de roos. Hij droomde van nog veel meer treintjes en zo heeft hij inmiddels een heel spoorwegemplacement bij elkaar gespaard. Hij geniet er enorm van, het is voor hem echt een passie.
Dat sluit mooi aan bij wat de kok van het huis eerder al vertelde: hij is al sinds zijn jeugd weg van Lego. Hij heeft inmiddels heel veel materiaal en maakt daar hele bouwwerken mee. Binnenkort neemt hij een middag bakken vol Lego mee en dan gaan de kinderen uit het dorp samen met de bewoners aan de slag.
Ook een mantelzorger komt aan bod. Zijn passie is om muziek te maken voor ouderen in zorgcentra. Hij heeft zijn gitaar bij zich en zingt oude liedjes die de dames en heren goed kennen en onmiddellijk meezingen. Het geeft een mooie sfeer als er ook een wiegeliedje van weleer klinkt…
Dan komt de wat morsige meneer die ik bij de voordeur trof in zijn rolstoel voor ons zitten en hij begint te vertellen. Opeens zien we een heel andere man: open, gepassioneerd vertelt hij dat hij jarenlang actief was bij de vogelwacht. Elk jaar weer probeerden hij en zijn mede-wachters de boeren te bewegen om de vogels in hun weiden te beschermen, te ontzien. En hen aan te zetten tot een bijdrage voor het wachterswerk. “Want”, zo zei meneer, “Je moet met de natuur omgaan zoals je met het leven zelf omgaat: het is belangrijk, het is kostbaar, je moet er zuinig op zijn.”

Tjonge, wat een kracht, wat een man. Na afloop komen mensen naar hem toe, om hem te complimenteren met zijn mooie werk al die jaren.
Ik vraag een mevrouw naar haar passie, haar ideaal. Ze is bescheiden, maar ze wil me graag iets laten zien. Op haar kamer komen prachtige gehaakte kleedjes tevoorschijn; het ene nog fijner dan het andere. Ik had er nog nooit goed naar gekeken, maar begrijp nu wat een kunstig werk dat moet zijn geweest, om steeds weer nieuwe figuren en patronen uit te proberen. Met geweldig resultaat. Het zou me niets verbazen als er uit haar collectie binnenkort in het huis ook het een en ander te bewonderen valt. Want ze zijn er hier nog helemaal niet mee klaar, met het uitwisselen en genieten van elkaars dromen en idealen.
De meneer van de vogelwacht is inmiddels helaas overleden. Des te mooier dat hij vorige maand nog even volop in het licht heeft kunnen staan met zijn passie voor de weidevogels. Dank je wel Candida, Riemke, Ineke en al die andere mensen die de dromen en idealen van deze mensen hebben willen vangen en tonen!

Anniek Kramer

Samen met Marcelle Mulder auteur van het boek ‘Op bezoek bij een dierbare met dementie, met ruim 60 ideeën om samen te genieten’.

1 reactie

Opgeslagen onder Dementie

Dagritme bij dementie

webinar dagritmeStart de dag rustig op. Dat is belangrijk volgens Freek Gillissen (verpleegkundige geheugenpoli VU). Hij is aan het woord, tijdens het webinar van CZ, samen met Gerben Jansen (casemanager dementie, op de foto). Vermijd stress, ga niet lopen haasten, breng rust aan bijvoorbeeld met een rustig muziekje. Een vast dagritme helpt om structuur aan te brengen in de dag. Dat kan door op vaste tijdstippen op te staan, te eten en naar bed te gaan.

De ochtend
Douchen en wassen kan ingewikkeld zijn voor iemand met dementie, het is een opeenvolging van veel verschillende handelingen. Als je het in stukjes op knipt, dan kan het soepeler verlopen. Leg alleen de dingen neer, die nodig zijn voor dát moment, liefst op volgorde van gebruik. Een bakje met toiletartikelen voor de ochtend en de avond kan helpen.  Samen douchen is een mogelijkheid, je kunt ook enkele malen per week de thuiszorg vragen om te komen helpen met douchen. Favoriete kleren? Schaf ze in meervoud aan, dan hoef je geen strijd te hebben als kleren in de was moeten.

Ook bij het ontbijt is het handig als alleen de benodigde dingen op tafel staan. Zorg voor contrasterende kleuren, zodat iemand goed het bord kan onderscheiden van de tafel. Mensen met dementie zien contrasten vaak niet meer zo goed.

Beweeg! Liefst minimaal 30 minuten per dag. Zoek naar iets wat iemand al zijn hele leven heeft gedaan, bv de auto wassen, tuinieren, wandelen, fietsen (op de tandem), stofzuigen etcetera. Je kunt ook maatjes of vrijwilligers inschakelen om samen met jouw naaste op pad te gaan. Wil iemand alleen weg, dan kun je overwegen een gps tracker aan te schaffen en mee te geven. Daarmee kun je op je mobiel volgen waar iemand is. Je kunt het ook gebruiken om een alarm in te stellen als iemand een vooraf ingesteld gebied verlaat. Is de voordeur niet meer terug te vinden, maak die dan herkenbaar, door bv een fotootje naast de deur te hangen of een herkenbaar voorwerp neer te zetten. Een andere optie is om een briefje mee te geven met een telefoonnummer, dat degene met dementie kan tonen aan iemand als hij of zij hulp nodig heeft.

De middag
De middag begint met een voedzame prettige lunch. Smaak kan door dementie verminderen, net als reuk dus sterke smaken als radijsjes en bouillon zullen eerder ‘trek’ opwekken. Eetdrang bijvoorbeeld naar zoet kan ook voorkomen.

Muziek kan een onderdeel van het middagprogramma zijn. Muziek roept vaak allerlei herinneringen op, het activeert de hersenen en brengt plezier. Kies muziek waar mensen herinneringen aan hebben of in de jeugd veel naar luisterde. Een dansje misschien? Andere activiteiten kunnen natuurlijk ook. In ons boek, vind je meer dan 60 ideeën.

Als er behoefte is aan een rustmoment, plan dat dan in en beperk dat tot een half uur tot drie kwartier, zodat er ’s avonds ook nog slaap is.

Bezoek is belangrijk om niet (te) geïsoleerd te raken. Niet te veel  (2 á 3) mensen tegelijk, want dat is voor iemand met dementie moeilijk te volgen. Het is te druk, het maakt dat ze zich niet kunnen focussen en gesprekken niet meer kunnen volgen.  Als iemand steeds naar bed wil, dan kan het belangrijk zijn om uit te zoeken, waarom iemand dat doet. Wat wil hij ontwijken?

De avond
Ook die start weer met een maaltijd, maak daar een moment van. Bereiden kan (deels) samen, laat iemand doen wat hij kan. Ook dat kan weer een rustpunt zijn. Eten met anderen, is weer een manier om contact én gesprek te hebben. Gesprekken voeren wordt steeds moeilijker voor mensen met dementie, dat maakt zorggevers eenzaam.

Wat je ook doet, probeer niet de strijd aan te gaan. Jouw werkelijkheid kan anders zijn dan de werkelijkheid van de mens met dementie, maar daarover in discussie gaan, werkt niet helpend.

Klik hier om informatie over het webinar terug te vinden.

Verstoord dag- en nachtritme
Dirkse Anders Zorgen licht in een korte videoboodschap 3 manieren toe om een verstoord dag- en nachtritme aan te pakken:

  •  Zorg dat iemand overdag genoeg doet om moe te worden
  • Zorg overdag voor voldoende (dag)licht
  • Probeer melatonine, dat is een hormoon dat regelt dat we moe worden. Het is verkrijgbaar bij de drogist, maar het kan ook verstandig zijn dit eerst met de arts te overleggen.

Klik hier voor de videoboodschap.

Rondom het thema contact maken en op bezoek gaan bij mensen met dementie geef ik workshops voor familie, verzorgenden en vrijwilligers. Klik hier of mail me menskapitaal@live.nl

Anniek Kramer, Auteur van ‘OP BEZOEK BIJ EEN DIERBARE MET DEMENTIE, met ruim 60 ideeën om samen te genieten‘, samen met Marcelle Mulder.


Mijn wekelijkse blog in je mailbox? Vul dan op de site in de rechterkolom, je mailadres in.

1 reactie

Opgeslagen onder Alzheimer, Dementie, mantelzorg, thuis wonen, Zorg verlenen