Categorie archief: actie

Helpers in de buurt?

wehelpenAls je ouder wordt, wordt je sociale netwerk vaak kleiner. Je hebt klusjes die je niet meer kunt doen. We kan je daar bij helpen? WEHELPEN.nl is een site, waar je je als vrijwilliger kunt aanbieden, maar waar je ook je verzoeken om hulp op kunt melden. Het is een platform waar buurtgenoten elkaar kunnen vinden.

 

Anniek Kramer, Auteur van OP BEZOEK BIJ EEN DIERBARE MET DEMENTIEmet ruim 60 ideeën om samen te genieten‘, samen met Marcelle Mulder. Rondom het thema contact maken en op bezoek gaan bij mensen met dementie geef ik workshops voor familie, verzorgenden en vrijwilligers. Klik hier of mail me menskapitaal@live.nl

Mijn wekelijkse blog in je mailbox? Vul dan op de site in de rechterkolom, je mailadres in.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder actie, Alzheimer, Dementie, mantelzorg, thuis wonen, Zorg verlenen

Op stap naar bekende plekken met mensen met dementie

op stapHoe prikkel je het geheugen van iemand met dementie? Hoe kun je helpen bij het opdiepen van herinneringen? Een veelgebruikte manier is natuurlijk om samen foto’s van vroeger te bekijken. Een andere mogelijkheid is om er samen op uit te trekken. 

Ga maar bij jezelf na, hoe het zou zij om bijvoorbeeld bij je oude lagere school langs te gaan. Bij het zien van de voordeur, het speelplein, de klassen, gaat je geheugen direct aan de gang. ‘Oh ja, van mevrouw Deutekom mocht ik altijd de toto invullen’ of ‘In die gymzaal deden we bij de laatste gymles altijd apekooien’.

Ook bij mensen met dementie werkt het zo, dat het zien, horen en voelen van de oude omgeving kan leiden tot het opkomen van allerlei verhalen over vroeger. En als er dan nog iemand bij is, die dat een beetje kan stimuleren met verhalen over de oude tijd, dan zullen de mensen blij naar huis terug keren.

Een leuk voorbeeld van zo’n uitje wordt beschreven in De Stem van bergen op Zoom. Klik hier.

Jannetje Koelewijn beschrijft in haar boek ‘De hemel bestaat niet’ (2011) het leven van haar ouders, die opgroeien in Spakenburg en voor werk naar Amsterdam verhuizen. Ze praat met ze, leest hun brieven, bekijkt de archieven van haar vader en gaat met haar vader en/of moeder op stap langs de ijkpunten uit hun leven: oude huizen waar ze woonden, kerken waar ze kwamen, boerderijen van familie, Parijs, de oude bakker etc. Ook al is vooral het geheugen van haar moeder aan vervaging onderhevig, over het vroegere leven komen veel verhalen naar boven, mooie verhalen, ontroerende verhalen, maar ook hele pijnlijke verhalen.
En ben je zelf zo tussen de 50 en de 60 jaar, dan kun je veel herkennen van het beschreven leven!

‘Is je vader er ook? Ik veronderstel tenminste dat het je vader is.’De jongen schudt nee. ‘Ik denk dat u mijn opa bedoelt.’Een oude man komt achter de broodoven tevoorschijn en veegt zijn met meel bestoven handen af aan zijn witte bakkersschort. Mijn vader beweegt zijn hoofd naar links en recht om hem beter in zijn blikveld te krijgen. ‘Prins?’ ‘Dat ben ik.’ ‘Ik zie niet meer zo goed, dus ik vraag het maar even.’ ‘En u bent?’ ‘Koelewijn, Wim Koelewijn.’ ‘De oude bakker begint te lachen en legt een hand op mijn vaders arm. ‘Nee, maar zeg, dat is lang geleden. Hoe is het met u? (Uit: De hemel bestaat niet).

Anniek Kramer

Schreef het boek ‘OP BEZOEK BIJ EEN DIERBARE MET DEMENTIE, met ruim 60 ideeën om samen te genieten, samen met Marcelle Mulder. Rondom het thema contact maken met en op bezoek gaan bij mensen met dementie geef ik workshops voor familie, verzorgenden en vrijwilligers. Klik hier.

Mijn wekelijkse blog in je mailbox? Vul dan op de site je mailadres in.
Fijn als je dit bericht wilt delen op Facebook en/of LinkedIn. De knoppen daarvoor vind je onder dit bericht op mijn site. Klik hier.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder actie, Alzheimer, boek, Dementie, Wensen

Dementie: 10 ideeën om naasten te betrekken

wortels

Het krijgen van bezoek is voor iemand die woont in het verpleeghuis heerlijk. Een bekend gezicht, wat fysieke warmte, samen iets doen, gezien worden. Dus hoe voorkom je dat door de verhuizing naar het verpleeghuis de kring van naasten steeds kleiner wordt? Hoe bereik je ‘het hele netwerk’ van een nieuwe bewoner?

Over die vraag brainstormden we op het congres ‘In voor Mantelzorg’. De volgende ideeën kwamen naar voren:

 1. Breng zo vroeg mogelijk het sociale netwerk in kaart (ook wel ecogram genoemd). Liefst al bij de inschrijving of bij de eerste kennismaking. Vraag na wie wat doet met of voor de persoon met dementie: familie, buren, vrienden, oud collega’s, mensen van de kerk of van verenigingen. Vraag adres, mailadres en telefoonnummer.
 2. Fijner is nog als je dit gesprek kunt voeren bij je toekomstige bewoner thuis, dus voor de verhuizing.
 3. Nodig deze naasten actief uit om deel te nemen aan activiteiten. Kijk daarbij naar de informatie die je hebt over wat mensen eerder samen deden.
 4. Wees gastvrij: leg de ‘visite’ uit waar ze hun jas kwijt kunnen, waar ze thee en koffie kunnen krijgen of waar alles ligt als ze het zelf kunnen zetten, waar ze vragen kunnen stellen, waar de toilet is etc. Bied de mogelijkheid om mee te eten. Bedenk hoe jij met bezoek bij jou thuis om zou gaan.
 5. Stuur met en namens de bewoner eens een kaartje naar bijvoorbeeld een kleinkind met een uitnodiging om langs te komen.
 6. Organiseer familieavonden, waardoor de mensen die vaker komen elkaar beter leren kennen. Dat geeft hen steun en meer bereidheid om te komen.
 7. Organiseer workshops voor naasten (klik hier) waarbij ze informatie krijgen over dementie en over écht contact maken met mensen met dementie.
 8. Zorg voor spelletjes (bv. kleurendomino), muziekinstrumenten, een sjoelbak, liedjesboeken, een duofiets, verfspullen, kortom materialen waarmee mensen die op bezoek kunnen met hun naaste iets kunnen doen.
 9. Vraag de bezoekers van overleden bewoners of ze zich als vrijwilliger willen blijven inzetten voor de andere bewoners.
 10. Richt een ‘vrienden van (naam afdeling)’ op en vraag of mensen daar lid van willen worden. Zulke groepen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het organiseren van uitjes en het bijeen brengen van geld.

Anniek Kramer
Samen met Marcelle Mulder auteur van het boek ‘OP BEZOEK BIJ EEN DIERBARE MET DEMENTIE, met ruim 60 ideeën om samen te genieten. Wij geven ook workshops voor familie, verzorgenden en vrijwilligers over contact maken met en op bezoek gaan bij mensen met dementie. Klik hier.

DEEL dit bericht alsjeblieft via Facebook en/of LinkedIn. De knoppen daarvoor vind je onder dit bericht op mijn site. Klik hier.
Om mijn wekelijkse blog te in je mailbox te ontvangen kun je op de site (in de rechterkolom bovenaan) op ‘Volg dementie’ klikken.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder actie, Alzheimer, Dementie, familieparticipatie, kwaliteit, mantelzorg, verpleeghuiszorg, zingeving, Zorg verlenen

Samengesteld gezin bij dementie

samengesteld-gezinVeel verpleeghuizen worstelen met de rol van de naasten. Hoe geef je ze het gevoel dat ze welkom zijn? Hoe betrek je ze of houd je ze betrokken? Hoe ontstaat er een goede samenwerking in de driehoek: bewoners – naasten – zorgverleners? 

In het kader van het congres ‘In voor mantelzorg’, woon ik een workshop bij. Als ik me bij de tafel meld, ligt er een hand-out met als titel ‘samengesteld gezin’. Het zet mij meteen op het verkeerde been. Gaat het hier over scheiding en dan weer gaan samenwonen? Ben ik wel bij de goede tafel?

Het gaat inderdaad over scheiding en samenwonen. Als iemand verhuist naar een verpleeghuis wordt de oude omgeving immers verlaten en wordt men onderdeel van een nieuw samenlevingsverband, waar men vaak niet zelf voor gekozen heeft. Net als in een ‘samengesteld gezin’.

Mirjam de Zwart en Suzan Schaap – verzorgenden bij De molenberg in Oosterbeek (Vilente) – vertellen over deze aanpak in hun workshop ‘thuisgevoel voor mantelzorgers’. Het samengestelde gezin bestaat uit bewoners en hun mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. Samen geven zij vorm aan het samenleven. Zij beslissen samen wat de normen en waarden zijn, welke taakverdeling er is en hoe er gecommuniceerd wordt. Dat kan dus – met de komst van nieuwe gezinsleden – veranderen. Maar wat vast staat zijn de uitgangspunten van het samengestelde gezin:

 • Iedereen kan zich vrij uiten. Geluk ontstaat door verbondenheid. Verbondenheid ontstaat door je in elkaar te verdiepen en écht naar elkaar te luisteren. Ruimte te geven aan ieders verhalen en emoties. Open en eerlijke communicatie is onmisbaar.
 •  Aansluiten bij waar iemand gelukkig van wordt. Het is fijn om iets voor een ander te kunnen betekenen. Als dat ‘iets’ aansluit bij wat je zelf fijn vindt en kunt, dan zul je daar blijer van worden.
 •  Iedereen moet zich thuis voelen. Om dat te bereiken, hebben de ‘naasten’de vrijheid om dingen te doen: een kop thee zetten, de was opvouwen die er ligt, een spelletje spelen, meegaan met activiteiten. In de huiskamer wordt rekening gehouden met met ieders wensen, zodat de groep het samen gezellig heeft. Voor individuele behoeften kan men zich terugtrekken in het eigen appartement.
 • De zorg levert de zorg. Meehelpen mag, maar hoeft niet.

Natuurlijk was het een zoekproces om zover te komen. Om de naasten echt te betrekken, hebben ze voor de eerste familieavond niet alleen iedereen gemaild, maar ook nog opgebeld. Alle nieuwtjes staan tegenwoordig op het bord op de afdeling, er zijn foto’s van de aanwezigen en een map met alle belangrijke informatie (bv wie mag wat eten en drinken) ligt op het aanrecht. Kort na de verhuizing wordt navraag gedaan naar welke mantelzorgers er allemaal waren in de thuissituatie en wat iemand deed en weer zou willen doen.

En wat blijkt? Familie doet meer dan er ooit gedaan werd. Ze denken mee en helpen mee met koken en activiteiten, gaan mee naar de markt en organiseren een barbecue. Maar bovenal voelen ze zich thuis, waardoor ze makkelijker komen en daarmee maken ze hun naasten natuurlijk ook heel gelukkig.

Anniek Kramer
Samen met Marcelle Mulder auteur van het boek ‘OP BEZOEK BIJ EEN DIERBARE MET DEMENTIE, met ruim 60 ideeën om samen te genieten. Wij geven ook workshops voor familie, verzorgenden en vrijwilligers over contact maken met en op bezoek gaan bij mensen met dementie. Klik hier.

DEEL dit bericht alsjeblieft via Facebook en/of LinkedIn. De knoppen daarvoor vind je onder dit bericht op mijn site. Klik hier.
Om mijn wekelijkse blog te in je mailbox te ontvangen kun je op de site (in de rechterkolom bovenaan) op ‘Volg dementie’ klikken.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder actie, Alzheimer, Dementie, familieparticipatie, kwaliteit, samengesteld gezin, uitleg, verpleeghuiszorg, Zorg verlenen

Borst en het Manifest over verpleeghuiszorg. Tijd voor positieve zorgverhalen.

ik-word-bllij-van

Hoe is het gesteld met de kwaliteit van onze verpleeghuiszorg? Daar is het afgelopen jaar veel over geschreven. In oktober 2016 publiceerden Hugo Borst en Carin Gaemers een Manifest, waarin ze alle politieke partijen oproepen zo snel mogelijk goede zorg voor alle kwetsbare ouderen in verpleegtehuizen te waarborgen. Nu en in de toekomst.
Kort gezegd roepen zij op tot meer handen aan het bed (door daar een vaste norm voor te stellen) en minder registraties. Inmiddels is er 100 miljoen toegezegd voor extra handen aan het bed. Iedere euro extra is welkom maar ja…

Probleem is ook, dat er helemaal niet genoeg mensen zijn om die mogelijke norm  – van 2 verzorgenden op 6 tot 8 bewoners tijdens piekmomenten – in te vullen. Stel dat de benodigde 1,5 tot 2 miljard euro beschikbaar zou zijn? Dan nog zijn er niet genoeg verzorgenden en verpleegkundigen om de banen in te vullen. Het is nu al niet mogelijk om de bestaande vacatures goed in te vullen.

Tijd voor de positieve zorgverhalen
Na alle negatieve verhalen over het verpleeghuis wordt het tijd om ook de positieve verhalen de volle aandacht te geven. Zonder voorbij te willen gaan aan de zwaarte van het werk en de werkdruk, denk ik dat het tijd is voor de andere kant van het verhaal: hoe prachtig en dankbaar het werk in de verpleeghuizen kan zijn, hoe blij je kunt zijn van een reactie, een bedankje, een glimlach, een gebaar. Harriet Duurvoort schrijft in een column in de Volkskrant: ‘Liefde voor het kwetsbare en afhankelijke schenkt een diep gevoel van voldoening’.

Mijn oproep doe ik dus aan iedereen in de zorg: draag uit wat de mooie kant van het werk is. Doe dat bijvoorbeeld door met je verhaal te reageren op dit blog of in een LinkedIn groep. Waar word jij blij van?

Anniek Kramer
Samen met Marcelle Mulder auteur van het boek ‘OP BEZOEK BIJ EEN DIERBARE MET DEMENTIE, met ruim 60 ideeën om samen te genieten. Wij geven ook workshops voor familie, verzorgenden en vrijwilligers over contact maken met en op bezoek gaan bij mensen met dementie. Klik hier.

DEEL dit bericht alsjeblieft via Facebook en/of LinkedIn. De knoppen daarvoor vind je onder dit bericht op mijn site. Klik hier.
Om mijn wekelijkse blog te in je mailbox te ontvangen kun je op de site (in de rechterkolom bovenaan) op ‘Volg dementie’ klikken.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder actie, Alzheimer, Dementie, hugo borst, kwaliteit, manifest, verpleeghuiszorg, Zorg verlenen

Iets van dementie ervaren?

les-op-albeda-pak-2
Hoe is het om dementie te hebben? Dat is iets waar we – zelfs met veel inlevingsvermogen – maar moeilijk achter kunnen komen. Wel zijn er middelen om iets te ervaren van de ongemakken waarmee ouderdom en/of dementie gepaard gaan.

Onlangs mocht ik een ‘pak’ uitproberen dat gebruikt wordt om leerlingen iets te laten ervaren: hoe is het om slecht te kunnen zien, niet goed te kunnen horen, zware benen te hebben, je armen niet goed te kunnen buigen? Ik kreeg een ‘staarbril’ op, waardoor ik nog maar vage lichtcontouren zag. Om mijn enkels, polsen en op mijn rug werden gewichten geplaatst. Ook mijn ellebogen werden ingepakt zodat ik die nauwelijks kon buigen. Toen werd me gevraagd om in een – voor mij veel te hoog tempo – achter iemand aan te lopen. Dat was zwaar en eng! En mijn hersenen en oren werken nog prima. Hoe moet het dan zijn als ook dat niet (goed) meer werkt? Klik hier voor een filmpje over mijn ervaring.

Participatiekliniek
Er zijn inmiddels verschillende methodes voor zorgpersoneel of naasten om iets te ervaren van de wereld van dementie, meer gevoel te krijgen voor hoe dat kan zijn.
Voor verzorgenden en verplegenden is er een nieuwe manier om – een beetje – te ervaren wat het is om dement te zijn en afhankelijk van zorg. Klik hier voor de link naar het nos bericht. Klik hier voor de site van de participatiekliniek. Even naar beneden scrollen om tekst te krijgen.

Dementie via virtual reality – de dementiebril
De zorg voor de naaste met dementie kan (zeer) stressvol zijn, vooral door zijn of haar veranderende gedrag. Met de Dementiebril kruipen mantelzorgers in de huid van iemand met dementie. Zij ervaren via de bril waar mensen met dementie in dagelijkse situaties tegenaan lopen en hoe de omgeving op ze reageert. Doel is om mantelzorgers de emoties van iemand met dementie te laten ervaren en zo het begrip voor hun naaste met dementie te vergroten. Naar verwachting zal de Dementiebril eind 2016 gereed zijn voor breed gebruik.

E-learning bij dementiebril
Aan de dementiebril wordt ook een e-learning gekoppeld, waarin je stilstaat bij wat je beleefd hebt in de simulatie. Zo wordt je je bewust gemaakt van je eigen houding richting je naaste met dementie. De Dementiebril is gebaseerd op de reeds bestaande dementiesimulator Into D’mentia (klik hier voor mijn blog daarover) en wordt samen met mantelzorgers ontwikkeld. Mantelzorgers geven vaak aan dat zij graag meer willen weten van wat er in het innerlijk leven van hun naaste omgaat om zo hun gedrag beter te kunnen plaatsen en te begrijpen. Klik hier voor het bericht over de dementiebril van het trimbos instituut.

Anniek Kramer
Samen met Marcelle Mulder auteur van het boek ‘OP BEZOEK BIJ EEN DIERBARE MET DEMENTIE, met ruim 60 ideeën om samen te genieten‘. Wij geven workshops voor familie, verzorgenden en vrijwilligers over contact maken met en op bezoek gaan bij mensen met dementie. Klik hier.

Help je dit bericht verspreiden via Facebook en LinkedIn? De knoppen daarvoor vind je onder dit bericht op mijn site. Klik hier. Om mijn wekelijkse blog te in je mailbox te ontvangen kun je op de site (in de rechterkolom bovenaan) op ‘Volg dementie’ klikken.

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder actie, Alzheimer, Dementie, film, mantelzorg, uitleg, Zorg verlenen

Samen dementievriendelijk

Dementie
Ik stond laatst in een kledingwinkel en zag op een afstandje, dat een vrouw stond af te rekenen bij de kassa. Haar pasje werkte niet en de 2 verkoopsters zeiden iets tegen elkaar dat ik niet verstond. De vrouw haalde een ander pasje tevoorschijn, dat eveneens niet werkte. Je zag wat verwarring bij de vrouw en de verkoopsters. Er werd weer wat met elkaar gesproken en uiteindelijk vertrok de vrouw, zonder de aankopen. Toen ik naderbij kwam hoorde ik de verkoopsters tegen elkaar zeggen, dat de vrouw al 5 keer haar pasjes had geprobeerd en steeds weer opnieuw hetzelfde pasje tevoorschijn haalde. Was dit een vrouw met dementie? Ik weet het niet. Ik speelde de scene pas weer in mijn hoofd af, toen ik de verkoopsters met elkaar hoorde praten over het steeds weer pakken van het pasje.

Wat zouden deze verkoopsters gedaan hebben als ze de cursus van samen dementievriendelijk hadden gevolgd?

Vandaag is het Wereld Alzheimerdag. Een goede gelegenheid om aandacht te geven aan ‘Samen dementievriendelijk’. Dit is een beweging die de kennis over dementie wil vergroten, onder andere door het aanbieden van trainingen. Het is een initiatief van Alzheimer Nederland, VWS, Deltaplan dementie en PGGM. 

Er komen steeds meer mensen met dementie en ze wonen langer thuis. Daardoor zul je vaker in contact kunnen komen met mensen met dementie. Ze wonen in je buurt, je komt hen tegen in de winkel, de bibliotheek of in het dorp tijdens een wandeling. Het kan GOED zijn om dan wat handvatten te hebben in de omgang met mensen met dementie. Zodat je op een vriendelijke manier contact kunt leggen als je iemand tegen komt die ‘in de war’ lijkt.

GOED betekent:
G: Gerust stellen: Kijk vriendelijk en geïnteresseerd, praat langzaam, stel een gesloten vraag.
O: Oogcontact maken
E: Even meedenken ‘Ik kan wel even helpen, meelopen, bellen..’
D: Dank je wel! ‘Wat leuk u ontmoet te hebben.’

Wil je ook dementievriendelijk worden? Meldt je aan en doe de korte online training. Klik hier.

Samen dementievriendelijk leidt ook vrijwilligers op tot trainer. Zij kunnen bedrijven en organisaties een korte training geven in deze basisprincipes. Inmiddels ben ik zo’n vrijwillige trainer en binnenkort ga ik aan de slag. Wil je je organisatie aanmelden voor een dergelijke training? Klik hier. In 2 uur krijg je dan een korte uitleg over deze GOED methode.

En wat leren wij nu van mensen met dementie? Onze leefwereld zit vol met regels en procedures. In de omgang met mensen met dementie moet je juist creatief zijn, voorbij de regels gaan, nieuwe oplossingen bedenken. Dat is de uitdaging waar we met zijn allen voor staan!

samen-dementievriendelijk-4-300x400
Anniek Kramer
Samen met Marcelle Mulder auteur van het boek ‘OP BEZOEK BIJ EEN DIERBARE MET DEMENTIE, met ruim 60 ideeën om samen te genieten‘. Wij geven workshops voor familie, verzorgenden en vrijwilligers over contact maken met en op bezoek gaan bij mensen met dementie. Ziehttps://opbezoekbijeendierbaremetdementie.wordpress.com/aanbod/

Ik nodig je uit om dit bericht te delen via Facebook of LinkedIn (doen!). Klik hier dan kom je op mijn site. Onderaan ieder bericht zitten de knoppen om het bericht te delen. Wil je mijn blog in je mailbox ontvangen? Klik dan op de site (in de rechterkolom bovenaan) op ‘Volg dementie’.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder actie, Alzheimer, Dementie, kwaliteit, thuis wonen, uitleg, Zorg verlenen

Kwaliteit van verpleeghuizen?

kapot

Er is deze zomer van alles te doen over de kwaliteit van verpleeghuiszorg. IGZ rapporten, zwarte lijsten en daarop weer commentaren en reacties.

Natuurlijk is het belangrijk om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg in de gaten te houden en er op toe te zien, dat de zorg voor de bewoners optimaal is. Soms is het goed om een buitenstaander mee te laten kijken en gewoontes en ingeslepen patronen tegen het licht te laten houden en zo met de neus op de feiten te worden gedrukt. Veranderen gaat niet zo maar vanzelf.

Maar toch: het gevoel van te veel verlangens met onvoldoende geld dringt zich ook op. Is het wel mogelijk om met de beschikbare hoeveelheid geld altijd veilige, goede, op msst gemaakte en tijdige zorg te leveren aan iedere bewoner? Zijn alle huizen wel ingericht op de bewoners die met steeds meer gebreken (verder in het ziekteproces zijn) bij hen komen wonen? Is de mix van personeel daar wel op afgestemd? Wat is een goede verhouding tussen artsen, verpleegkundig specialisten, psychologen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten, geestelijk verzorgers, activiteitenbegeleiders, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, verzorgenden, voedings-assistentes en ik vergeet vast ook nog wel een aantal functies. Tussen overhead en handen aan het bed?

In de Volkskrant van 20 juli schreef Theo Bakker (30 jaar ervaring met verpleeghuiszorg) een reactie, die me uit het hart gegrepen is.

kapot artikel

Lezen over goede zorg kan op de site van Zorg voor beter. Zij geven aan dat voor goede zorg 5 zaken belangrijk zijn:

 1. Goede zorg  berust op samenspel van familie, vrijwilligers en beroepskrachten
 2. Er is persoonsgerichte zorg met aandacht voor beperkingen, gezondheidsrisico’s en welbevinden
 3. De woonvorm is een fijne plek
 4. Passende verzorging en gezondheidszorg
 5. De woonvorm biedt prettige bezigheden

Op basis van deze visie zijn vier opgaven geformuleerd, en deze zijn weer vertaald naar een checklist. De checklist is hier te vinden.

Anniek Kramer

Ken je mijn boek ‘Op bezoek bij een dierbare met dementie, met ruim 60 ideeën om samen te genieten‘ al, dat ik samen schreef met Marcelle Mulder?
Wij geven ook workshops voor familie, verzorgenden en vrijwilligers over contact maken en op bezoek gaan bij mensen met dementie.
Zie https://opbezoekbijeendierbaremetdementie.wordpress.com/aanbod/

Wil je mijn wekelijkse blog per mail ontvangen? Klik dan (in de rechterkolom bovenaan) op ‘Volg dementie’ op mijn site https://dementienl.wordpress.com

En wil je dit bericht delen via Facebook of LinkedIn (doen!). Klik hier dan kom je op mijn site. Onderaan ieder bericht zitten de knoppen om het bericht te delen. 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder actie, Alzheimer, Dementie, kwaliteit, Zorg verlenen

Leren over dementie

leren.jpg

Als je contact hebt met mensen met dementie is het best lastig om je in te leven in hoe het is om dementie te hebben. Er zijn inmiddels verschillende manieren om daar beter zicht op te krijgen. Dus naast het lezen over dementie in boeken zijn er wat andere vormen ontwikkeld.

De dementie game
Dit door Sevagram ontwikkelde spel, wil naasten van mensen met dementie laten kennis maken met de ziekte en hen laten snappen wat mensen met dementie voelen en denken.Juist in de beginfase zitten naasten met veel vragen over dementie, temeer daar degene met dementie – door de ziekte – ook ontkent of verbergt wat er aan de hand is. Er wordt uitgelegd wat dementie is en er wordt geleerd hoe je het beste kunt omgaan met mensen met dementie in verschillende stadia. Via de game leert men op prettige wijze over de omgang met mensen met dementie en kan men ook contact hebben met lotgenoten. Geschikt voor mantelzorgers, familieleden en zorgprofessionals.

dementiegame

De game is te downloaden/spelen via www.dementiegame.nl. Na het aanmaken van een account, krijg je een aantal vragen over dementie. Daarna kom je in dimentia, waar het spel verder vervolgt wordt. Het muziekje vind ik storend, maar je kunt het niet afzetten, want het geluid wordt ook gebruikt om situaties uit te leggen. Met een beetje geduld (het laden van filmpjes kost steeds even tijd) kom je meer te weten over dementie. Klik hier om meer te lezen over de Dementiegame


Into D’mentia

Into D’mentia heeft een simulator ontwikkeld waarin ja als gezond mens kunt ervaren hoe het is om met dementie te leven. In de simulator voel je de verwarring, onzekerheid, desoriëntatie en paniek die mensen met dementie dagelijks hebben. Door dit zelf te beleven krijg je meer begrip voor de ziekte en dat helpt je in een betere omgang met mensen met dementie. De training is zowel voor zorgprofessionals als voor mantelzorgers. Klik hier om meer te lezen.

Anniek Kramer
Samen met Marcelle Mulder auteur van het boek ‘Op bezoek bij een dierbare met dementie, met ruim 60 ideeën om samen te genieten’. Verkrijgbaar in de boekhandel voor €15.

Wil je iedere week mijn blog in je mailbox? Ga dan naar https://dementienl.wordpress.com en klik in de rechterkolom bovenaan op ‘Volg dementie’.

Ook vind ik het fijn als je dit bericht deelt via facebook of LinkedIn. Klik hier dan kom je op mijn site en deel daar via een simpele druk op de knop onderaan het bericht.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder actie, Alzheimer, Dementie, mantelzorg, uitleg, Zorg verlenen

Muziek en dementie: mooie resultaten

muziek en dementieHenry in de film Alive inside (met Nederlandse ondertitels).

De helende kracht van muziek bij dementie. Daar wordt volop mee geëxperimenteerd in Nederland. In de radiodocumentaire ‘Onvergetelijk’ van Marlous Lazal, komen veel ervaringen aan bod. Nu er steeds meer aanwijzingen zijn, dat muziek een manier is om het geheugen aan te boren, neemt de aandacht hiervoor gelukkig toe. Muziek komt ‘door de mist van dementie heen’, doordat de hersengebieden waar muziek is opgeslagen minder worden aangetast bij dementie. Ignar Rip, die 10 jaar voor zijn moeder zorgde, gebruikte muziek op alle momenten van de dag. Al bij het opstaan en douchen gebruikte hij muziek om rust te brengen. Zoek muziek uit de periode tussen 15 en 25 jaar en kijk goed wat aanslaat. Een minieme reactie (een vinger die meebeweegt) kan al positief zijn. Ook oude radioprogramma’s of herkenningstunes kunnen reactie opleveren. Muziek kan ook verdriet terugbrengen. Dat is niet het gevoel waar je naar op zoek bent als je muziek uitzoekt. Liedjes die verdriet oproepen, kun je dus beter overslaan.

In Oldenzaal kregen voor het project ‘Music & Memory’ 100 mensen een ipod met hun favoriete muziek. Het zoeken naar de juiste muziek is wel een heel proces, waarbij muziekstudenten van Artez werden ingezet. Er is te horen hoe een Bosnische vrouw zowel blij (ze zingt mee) als verdrietig (ze vertelt een vreselijk verhaal) wordt van de muziek die ze te horen krijgt.

Jij kunt dus ook muziek inzetten! Alzheimer Nederland heeft afspeellijsten gemaakt, die via Spotity beschikbaar zijn. Het zijn verschillende periodes. Klik hier voor de afspeellijsten. Op de site van Alzheimermuziekgeluk vindt je praktische stappen om een lijst te maken.

Klik hier om de interessante radio-uitzending te kunnen beluisteren (dit onderwerp duurt 39 minuten).

Interview en signeersessie (Op bezoek bij een dierbare met dementie) donderdag
25 februari te EDE bij BOEK EN BURO

De avond duurt van 19.30 tot uiterlijk 21 uur. Vanaf 19 uur is de winkel toegankelijk, namelijk via de ingang aan de Vendelstraat (bij de Subway). Toegang kost 2,- euro, inclusief kopje koffie. Aanmelden is niet verplicht, maar wel prettig zodat het personeel van Boek en Buro er rekening mee kan houden. Mail naar ede@boek-en-buro.nl of bel 0318-650231.

Anniek Kramer
Samen met Marcelle Mulder auteur van het boek ‘Op bezoek bij een dierbare met dementie, met ruim 60 ideeën om samen te genieten’. Verkrijgbaar in de boekhandel voor €15.

Wil je iedere week mijn blog in je mailbox? Ga dan naar https://dementienl.wordpress.com en klik in de rechterkolom bovenaan op ‘Volg dementie’.

Ook vind ik het fijn als je dit bericht deelt via facebook of LinkedIn. Klik hier dan kom je op mijn site en deel daar via een simpele druk op de knop onderaan het bericht.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder actie, Alzheimer, Dementie, muiek