Tagarchief: artikel

Thuis wonen met dementie: tips

stoothoek

Door de bezuinigingen en de verscherpte toelatingseisen wonen mensen met dementie steeds langer thuis. Wat betekent dat voor de woonomgeving? En hoe richt je het huis veilig in? Alzheimer Nederland bracht daar een brochure over uit.

Per ruimte in huis (woonkamer, keuken, toilet, slaapkamer, gangen etc) wordt aangegeven wat je kunt doen om het wonen veilig en rustig te maken. Per ruimte worden er steeds 4 onderwerpen beschreven:
– Hoe richt je die in?
– Welke apparatuur is er  beschikbaar?
– Wat kun je doen aan licht, lucht, geluid en warmte?
– Welke bouwkundige aanpassingen worden geadviseerd?

Waar je de aanbevolen materialen kunt kopen wordt ook aangegeven. Voor lichtzaken wordt verwezen naar Licht voor later (klik hier).
Voor zaken in huis naar de Vilans hulpmiddelenwijzer (klik hier).
Ook bij dementie-winkel is veel te vinden (klik hier) zo ook bij Alles zelf (klik hier).

De brochure van Alzheimer Nederland kun je downloaden via dementie.nl. Klik hier.

Anniek Kramer

Samen met Marcelle Mulder auteur van het boek Op bezoek bij een dierbare met dementie, met ruim 60 ideeën om samen te genieten‘. Wij geven workshops voor familie, verzorgenden en vrijwilligers over contact maken met en op bezoek gaan bij mensen met dementie.
Zie https://opbezoekbijeendierbaremetdementie.wordpress.com/aanbod/

Wil je mijn blog in je mailbox ontvangen?
Ga naar mijn site (https://dementienl.wordpress.com) en klik dan (in de rechterkolom bovenaan) op ‘Volg dementie’.

En wil je dit bericht delen via Facebook of LinkedIn (doen!). Klik hier dan kom je op mijn site. Onderaan ieder bericht zitten de knoppen om het bericht te delen. 

 

2 reacties

Opgeslagen onder Alzheimer, Dementie, thuis wonen, uitleg, Zorg verlenen

Kwaliteit van verpleeghuizen?

kapot

Er is deze zomer van alles te doen over de kwaliteit van verpleeghuiszorg. IGZ rapporten, zwarte lijsten en daarop weer commentaren en reacties.

Natuurlijk is het belangrijk om de kwaliteit van de verpleeghuiszorg in de gaten te houden en er op toe te zien, dat de zorg voor de bewoners optimaal is. Soms is het goed om een buitenstaander mee te laten kijken en gewoontes en ingeslepen patronen tegen het licht te laten houden en zo met de neus op de feiten te worden gedrukt. Veranderen gaat niet zo maar vanzelf.

Maar toch: het gevoel van te veel verlangens met onvoldoende geld dringt zich ook op. Is het wel mogelijk om met de beschikbare hoeveelheid geld altijd veilige, goede, op msst gemaakte en tijdige zorg te leveren aan iedere bewoner? Zijn alle huizen wel ingericht op de bewoners die met steeds meer gebreken (verder in het ziekteproces zijn) bij hen komen wonen? Is de mix van personeel daar wel op afgestemd? Wat is een goede verhouding tussen artsen, verpleegkundig specialisten, psychologen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten, geestelijk verzorgers, activiteitenbegeleiders, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, verzorgenden, voedings-assistentes en ik vergeet vast ook nog wel een aantal functies. Tussen overhead en handen aan het bed?

In de Volkskrant van 20 juli schreef Theo Bakker (30 jaar ervaring met verpleeghuiszorg) een reactie, die me uit het hart gegrepen is.

kapot artikel

Lezen over goede zorg kan op de site van Zorg voor beter. Zij geven aan dat voor goede zorg 5 zaken belangrijk zijn:

  1. Goede zorg  berust op samenspel van familie, vrijwilligers en beroepskrachten
  2. Er is persoonsgerichte zorg met aandacht voor beperkingen, gezondheidsrisico’s en welbevinden
  3. De woonvorm is een fijne plek
  4. Passende verzorging en gezondheidszorg
  5. De woonvorm biedt prettige bezigheden

Op basis van deze visie zijn vier opgaven geformuleerd, en deze zijn weer vertaald naar een checklist. De checklist is hier te vinden.

Anniek Kramer

Ken je mijn boek ‘Op bezoek bij een dierbare met dementie, met ruim 60 ideeën om samen te genieten‘ al, dat ik samen schreef met Marcelle Mulder?
Wij geven ook workshops voor familie, verzorgenden en vrijwilligers over contact maken en op bezoek gaan bij mensen met dementie.
Zie https://opbezoekbijeendierbaremetdementie.wordpress.com/aanbod/

Wil je mijn wekelijkse blog per mail ontvangen? Klik dan (in de rechterkolom bovenaan) op ‘Volg dementie’ op mijn site https://dementienl.wordpress.com

En wil je dit bericht delen via Facebook of LinkedIn (doen!). Klik hier dan kom je op mijn site. Onderaan ieder bericht zitten de knoppen om het bericht te delen. 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder actie, Alzheimer, Dementie, kwaliteit, Zorg verlenen

Lezen over dementie: Rick de Leeuw ontmoet Christine van Broeckhoven

roestig slotje

Christine van Broeckhoven is een autoriteit op het gebied van Alzheimer en dementie, ze doet al meer dan 30 jaar onderzoek op dat terrein. In het maandblad ‘Zin’ van september verhaalt Rick de Leeuw over zijn ontmoeting met haar.

Rick de Leeuw is onder andere schrijver en medebestuurslid van de Vlaamse organisatie het Ventiel. Deze organisatie wil het sociaal isolement van jong dementerenden doorbreken, door het organiseren van activiteiten, zowel individueel als met een groep. Lees hier meer over deze stichting.

Ik werd getroffen door de teksten uit het artikel. Er staat zo mooi in verwoord hoe dementie de mens in zijn kern aantast. De persoonlijkheid, het eigene, datgene dat maakt wie we zijn, wordt langzaam aangetast. Door dementie heb je steeds minder toegang tot je geheugen. “Als je door dementie de toegang tot dat geheugen verliest, verlies je in wezen de toegang tot jezelf”. “Het gaat over verlies aan identiteit, waardoor je niet langer kunt zijn wie je was en geen toegang meer hebt tot wie je wilt zijn.

Het inspireerde me tot het volgende gedicht:

PAS

Als ik niet meer kan zijn wie ik was
Als ik niet meer in mezelf pas
Als de flarden door me heen waaien
En ze mijn woorden verdraaien
Als de mist door alle poriën naar binnen trekt
En alles wat vertrouwd is uit mijn leven lekt

Sta dan naast me als mijn leven verkleurt
Houd me vast als dit me gebeurt
Heb me lief al word ik een ander
Ik kan het niet helpen dat ik verander

Anniek Kramer

Wil je iedere week mijn blog in je mailbox? Klik dan in de rechterkolom bovenaan op ‘Volg dementie’.
Ook nodig ik je van harte uit dit bericht te delen via LinkedIn of facebook. Dat kan makkelijk via de knoppen hieronder.

5 reacties

Opgeslagen onder Dementie

Artikel in trouw: geestelijk verzorger in verpleeghuis.

hand in hand

In trouw stond op 20 mei een artikel over Tim van Iersel en Rike Mes, die geestelijke zorg verlenen aan mensen met dementie.

… “Een geestelijk verzorger moet daarom lichaamstaal kunnen lezen en zonder woorden contact maken.

Ook Van Iersel communiceert zowel verbaal als non-verbaal. “Ik geef iedereen een hand en noem hun naam, zodat ze zich gekend weten. ‘Dag, meneer van Dijk. Wat fijn dat u er weer bij bent vandaag.’ Ik maak oogcontact en benader de mensen met een open houding. Het helpt als je rustig bent. Mensen met dementie zijn erg gevoelig voor sfeer en pikken signalen van onrust en stress op.”

Het hele artikel lezen? Artikel Trouw 20150520 Geestelijk verzorger

TIP: op radio 1 was op 20 mei een interview met de neuropsycholoog Willemijn Jansen. Zij praat over het onderzoek waaruit blijkt dat Alzheimer al vroeg is op te sporen. Klik hier voor de link.

Wil je iedere week mijn blog in je mail: kies dan in de rechterkolom bovenaan voor ‘Volg dementie’. Je reactie is ook zeer welkom op de site of via menskapitaal@live.nl

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Dementie