Tagarchief: interview

Lezen over dementie: MIST

mistMist komt plotseling opzetten en je kunt er niets tegen doen. ‘Bij mist past enkel berusting’. In het boek ‘MIST’ komen partners van jonge mensen met dementie aan het woord en in beeld. Ze vertellen over hun leven en hoe dat veranderde door de dementie van hun partner. Als mist die kwam opzetten. 

In Nederland wonen zo’n 12.000 jonge mensen met de diagnose dementie. ‘Jong’ betekent dat de diagnose voor het 65e levensjaar wordt gesteld. En juist het stellen van die diagnose is moeilijk, dat blijkt ook wel uit de verhalen. Veel mensen die met klachten bij de huisarts komen, krijgen eerst te horen dat ze overspannen, burn out of depressief zijn. Op jonge leeftijd ligt dementie namelijk niet erg voor de hand. Daardoor komen relaties onder spanning te staan, is er veel onbegrepen gedrag en zijn er ruzies.

In de verhalen leggen de partners uit hoe ze omgaan met de achteruitgang in het denken, gedragsveranderingen en eventuele medicatie, euthanasiewensen, hun kinderen, de vraag of het erfelijk is, de combinatie van zorg en werk, wel of geen dagbesteding en verpleeghuis , een nieuwe liefde en de bureaucratie. Een aantal citaten:

‘Ik sliep niet, ik at niet en was broodmager. Maar ik vond het zo heftig om te beslissen om hem in een verzorgingshuis te plaatsen. Vooral omdat ik hem uitdrukkelijk had beloofd dat ik voor hem zou blijven zorgen.’

‘Alzheimer is een familielid dat je er eigenlijk niet bij wilt hebben. Je kunt het ook alleen maar aan als je heel veel van iemand houdt en als je een groep mensen om je heen hebt die je opvangt. Ik blijf overeind door onze kinderen, vriendinnen en collega’s.’

‘En weet je wat ik nog het ergste vind? Het draaien, liegen en bedriegen. Zo gingen wij vroeger niet met elkaar om.’

‘Mies is ziek, maar ons leven gaat door. Zeker dat van de meiden. Dat moet zo normaal mogelijk blijven. ‘

‘Ik heb een “nu” en ik heb een “ooit”. Dat “ooit” zal zonder Dirk zijn en daarom heb ik direct een videocamera aangeschaft toen we de diagnose kregen. Om zoveel mogelijk vast te leggen voor de kinderen.’

‘Dus ik ben de mensen gaan benaderen die al hadden aangegeven dat ze iets voor Mery wilden betekenen. (..) Ik heb familie en vrienden uitgenodigd voor een informatieavond, die we samen met Geriant hebben georganiseerd. ‘

‘Er wordt van alle kanten hulp aangeboden. (..) Maar op de een of andere manier blijf je heel erg eenzaam in dit proces.’

Een indringend beeld van het leven met een jonge partner met dementie en daardoor boeiend en leerzaam. Dorris Duurland en Tineke Reijbroek zijn de samenstellers van dit boek.
Het boek is te  bestellen door overmaking  van 24,50 euro + 3,95 euro (verzendkosten) op
NL92 RABO 0314239405 ten name van MIST Tilburg met vermelding van naam en adres. Het boek wordt dan naar je toegestuurd.

Anniek Kramer
Auteur van ‘OP BEZOEK BIJ EEN DIERBARE MET DEMENTIEmet ruim 60 ideeën om samen te genieten‘, samen met Marcelle Mulder. Rondom het thema contact maken en op bezoek gaan bij mensen met dementie geef ik workshops voor familie, verzorgenden en vrijwilligers. Klik hier of mail me menskapitaal@live.nl

Mijn wekelijkse blog in je mailbox? Vul dan op de site je mailadres in. Ook fijn als je dit bericht wilt delen via de deelknoppen onderaan dit bericht op de site. 

 

1 reactie

Opgeslagen onder Afscheid, Alzheimer, boek, Dementie, euthanasie, mantelzorg, thuis wonen, Zorg verlenen

Samenwerken met familie

waar wordt u gelukkig vanHoe werk je samen met familie? Hoe zorg je dat zij zich vanaf het eerste moment welkom voelen in het verpleeghuis? Hoe houd je de naasten betrokken bij de bewoners in het verpleeghuis? 

Samenwerken met de familie wordt door veel zorginstellingen belangrijk gevonden. maar ook moeilijk! Want hoe pak je dat aan? Hoe communiceer je met de familie? Hoe betrek je de naasten bij het dagelijks leven of juist bij de extra activiteiten?

Het contact met vertrouwde mensen is voor bewoners van het verpleeghuis zó belangrijk. Mensen die hun geschiedenis kennen en weten wat ze in hun leven gedaan hebben. Mensen die hen een zoen geven of een aai over de bol. Mensen die speciaal voor hen komen.

Bij de ‘intake’ gaat het vaak over persoonsgegevens, medicijnen, eten en drinken. Niet onbelangrijk, zeker niet! Maar hoe zou het voelen als de eerste vraag luidt ‘Waar wordt uw naaste gelukkig en blij van?’ Wat kunnen wij daarin betekenen? En wat zou uw bijdrage daarin kunnen zijn? Hoe kunnen we daar samen voor zorgen? Probeer het eens zou ik zeggen!

In Denkbeeld (vakblad over dementie) van april 2017 staat een interview van Melle Knulst met ons (Anniek Kramer en Marcelle Mulder). Wij praten over samenwerking met familie, als iemand woont in een woon-zorgcentrum. We benadrukken dat het belangrijk is om zo snel mogelijk met elkaar in gesprek te gaan over de zorg. Wie doet wat? En hoe kan de zorginstelling de bewoner en zijn/haar familie – en andere naasten uit de mantelkring – ondersteunen? Want samenzijn met familie en vrienden is voor het levensgeluk van mensen met dementie zo belangrijk!
Klik op Samenwerken met familie in Denkbeeld april 2017 om het hele artikel te lezen.

Anniek Kramer
Schreef het boek ‘OP BEZOEK BIJ EEN DIERBARE MET DEMENTIE, met ruim 60 ideeën om samen te genieten, samen met Marcelle Mulder. Wij geven ook workshops voor familie, verzorgenden en vrijwilligers over contact maken met en op bezoek gaan bij mensen met dementie. Klik hier.

DEEL dit bericht alsjeblieft via Facebook en/of LinkedIn. De knoppen daarvoor vind je onder dit bericht op mijn site. Klik hier.
Mijn wekelijkse blog in je mailbox? Klik op de site op ‘Volg dementie'(in de rechterkolom bovenaan) en vul je mailadres in.

1 reactie

Opgeslagen onder Dementie, familieparticipatie, mantelzorg, verpleeghuiszorg, Zorg verlenen

Is dementie een last of een verrijking?

irik

Daarover praat Jacobine Geel in het programma ‘Schepper en Co’ met Paula Irik. Paula is geestelijk verzorger en werkt veel met dementerende ouderen die dementeren.

Eerst komt de ‘last’ kant aan de orde. De onmacht die mensen met dementie voelen als dingen hen ontvallen. Hoe ze wankelen als ze door de dementie de weg kwijt zijn geraakt en daardoor angstig en onrustig worden. Stel je voor dat je loopt in een aardbevingsgebied. Iets dergelijke zullen mensen met dementie ervaren. De wereld is totaal veranderd, je weet de weg niet meer. En het contact dat je had met de mensen om je heen is veranderd.

Maar er is niet alleen maar zieligheid. Er is ook humor en levenskunst te ervaren bij mensen met dementie. De laatste jaren is er veel ontwikkeld om andere vormen van contact aan te gaan bijvoorbeeld via muziek maken of samen zingen. Voor Paula Irik staat het woord VERBINDING centraal. Verbinding maken met het verleden, met naasten, met het eigen lijf, met de verzorging, met de toekomst. Door die verbinding aan te gaan kunnen mensen zichzelf voelen, zijn ze present, aanwezig. Het aangaan van die verbinding (het maken van contact) is te leren door je in te spannen om de regels van het andere landschap te leren kennen en ook de taal die daar gesproken wordt. ‘Mensen spreken vaak een heel beeldende taal’, vertelt Paula Irik en als je die taal leert kennen, zie je dat mensen met dementie heel dicht bij hun gevoel komen. Ze hebben vaak een heel wakker spiritueel zintuig.

Om samen te ervaren dat je contact maakt op een ander niveau is een verrijking. Door het geven van aandacht, het maken van contact, kun je het leven dan iemand met dementie zoveel minder zwaar maken. In ons boek ‘Op bezoek bij een dierbare met dementie‘, zullen we nader ingaan op het maken van echt contact. Het boek verschijnt begin februari 2016 bij Uitgeverij Het Spectrum.

Klik hier voor de uitzending van Schepper en CO. Het interview met Paula Irik duurt 23 minuten.

Een ander tv fragment over dementie is hier te zien. Linda de Mol vertelt bij Humberto Tan over het proces van haar dement wordende moeder.

Een inspirerende week, Anniek Kramer

Ik zou het ook heel fijn vinden als je dit bericht wilt delen via facebook of LinkedIn. Dat kan makkelijk door te klikken op de knoppen hieronder.

Wil je iedere week mijn blog in je mailbox? Ga naar https://dementienl.wordpress.com en klik dan in de rechterkolom bovenaan op ‘Volg dementie’.

4 reacties

Opgeslagen onder Dementie