Tagarchief: onderzoek

Bloedtest om Alzheimer vast te stellen?

dav‘Ik wil me met al mijn mogelijkheden inzetten om de ontluisterende ziekte dementie beter te begrijpen. Verder hoop ik er aan bij te dragen dat we deze en andere neurologische ziekten, eerder en beter kunnen signaleren en op den duur kunnen voorkomen of genezen’. 

Aan het woord is Charlotte Teunissen, die op 21 september jongstleden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam hoogleraar werd in de neurochemie. Tijdens haar oratie – de toespraak die ze hield bij de start van het hoogleraarschap – deed ze uit de doeken, waar ze met haar collega’s aan werkt om dit doel te bereiken.

Er zijn vele soorten van dementie: Alzheimer, Lewy body, vasculaire dementie, et cetera. Het vaststellen dat iemand dementie heeft én welke vorm, is een belastend proces. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van geheugentesten, gedragsobservaties en onderzoek van hersenvocht. In dit hersenvocht zijn er bij elke vorm van dementie specifieke eiwitten te vinden. Deze specifieke stoffen worden ook wel ‘biomarkers’ genoemd. Biomarkers helpen niet alleen bij het stellen van de diagnose, maar ook bij het helpen voorspellen van ziektes en bij het bepalen of behandelingen aanslaan.

Voor het afnemen van hersenvocht is een ruggenprik nodig. Charlotte en haar team werken aan het maken van bloedtests, die daarvoor in de plaats kunnen komen.
Voor de ziekte van Alzheimer – de meest voorkomende vorm van dementie – is een dergelijke bloedtest in ontwikkeling: een belangrijk eiwit dat bij Alzheimer in het bloed zit, is met een hele gevoelige test te meten. ‘Door nieuwe technologieën kunnen we nu een belangrijk Alzheimer eiwit in een vroeg stadium vaststellen met een bloedtest.’ De ontwikkelde bloedtest wordt nu uitvoerig  onderzocht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van ‘biobanken’: banken waar grote hoeveelheden lichaamsvloeistoffen liggen opgeslagen, zoals bloed en hersenvocht. In die vloeistoffen wordt gezocht naar welke biomarkers specifiek voorkomen bij bepaalde type hersenziektes.

Charlotte hoopt dat er binnen 5 jaar voor de belangrijkste vormen van dementie een overzicht is van biomarkers voor de diagnostiek van verschillende vormen van dementie.
De bloedtesten moeten uiteindelijk verder ontwikkeld worden door diagnostische bedrijven, die ze beschikbaar maken voor de markt.
‘Ik hoop op deze manier ook genezing dichterbij te brengen, zodat we mensen een beter perspectief kunnen bieden.’ Aldus Charlotte Teunissen. We hopen met haar mee!

Anniek Kramer, Auteur van ‘OP BEZOEK BIJ EEN DIERBARE MET DEMENTIE, met ruim 60 ideeën om samen te genieten, samen met Marcelle Mulder.

Ik geef  workshops voor naasten, verzorgenden en vrijwilligers, rondom het thema contact maken en op bezoek gaan bij mensen met dementie. Klik hier of mail me menskapitaal@live.nl

Als je op de site je mailadres invult (rechterkolom), dan ontvang je mijn wekelijkse blog gratis in je mailbox.

2 reacties

Opgeslagen onder Alzheimer, Dementie, medicijnen, onderzoek

Woonzorgplan of leefplezierplan?

leefplezier - kopie
Tja, wat maakt de naam nou uit? Zo zou je kunnen denken. Op een plan kun je allerlei mooie namen plakken, niet waar? Toch vind ik het heel aantrekkelijk klinken ‘leefplezierplan’. In een onlangs gestart project van de Leyden Academy, staat het leefplezier in een zorginstelling centraal: wat gebeurt er met de kwaliteit van zorg als je daadwerkelijk tegemoet komt aan de wensen en verlangens van de individuele bewoner? En is het dan nog mogelijk om deze kwaliteit te verantwoorden? Of kom je in de knoop met allerlei protocollen, die vooral gericht zijn op het scheppen van een veilige woonomgeving.

Om het leefplezierplan te kunnen maken wordt er gewerkt met een bijzondere methode: de Doodle-me methode (Klik hier voor het filmpje over ‘doodelen’). Die helpt de leefpleziergevers of ‘leefplezierkundigen’ (het woord ‘zorgverleners’ past dan ook niet zo goed meer vind ik) om de levensgeschiedenis, de wensen en verlangens, de dagelijkse gewoontes en rituelen in kaart te brengen, zonder dat daar een standaard vragenlijst bij gebruikt wordt. Het gaat er om iemand écht en in de breedte te leren kennen en dat te verwerken tot een soort mood-board. Wat maakt het leven de moeite waard en hoe kan daar in de zorg vorm aan worden gegeven? Welke rol spelen naasten? En welke knelpunten ontstaan er? Want met het centraal stellen van leefplezier, ontstaan er natuurlijk situaties die niet ‘mogen’ of niet ‘horen’ of die wat meer risico’s met zich meebrengen.Het project gaat 2 jaar duren, maar ik ben nu al heel benieuwd naar de ervaringen! Klik hier voor het persbericht over het project.

Anniek Kramer
Schreef het boek ‘OP BEZOEK BIJ EEN DIERBARE MET DEMENTIE, met ruim 60 ideeën om samen te genieten‘, samen met Marcelle Mulder. Wij geven ook workshops voor familie, verzorgenden en vrijwilligers over contact maken met en op bezoek gaan bij mensen met dementie. Klik hier.

DEEL dit bericht alsjeblieft via Facebook en/of LinkedIn. De knoppen daarvoor vind je onder dit bericht op mijn site. Klik hier.
Mijn wekelijkse blog in je mailbox? Klik op de site op ‘Volg dementie'(in de rechterkolom bovenaan) en vul je mailadres in.

2 reacties

Opgeslagen onder Alzheimer, Dementie, kwaliteit, Wensen, Zorg verlenen

Muziek en dementie: inzetten!

muziek en dementie 2

Muziek raakt (bijna) alle mensen. Je wordt er vrolijk, verdrietig, rustig of beweeglijk van. Het wonderlijke is dat muziek ook bij mensen met dementie tot bijzondere reacties kan leiden.

‘Muziek roept emoties op, die deuren opent naar oude herinneringen.’Aan het woord is Frans Hoogeveen, psycholoog en lector aan de Haagse Hogeschool. Tegenover hem zit een groep belangstellenden die door Welzijn Lansingerland in de gelegenheid is gesteld om zijn verhaal te horen. Misschien willen ze wel bezoekvrijwilliger worden?

‘Het herkennen van muziek gebeurt in een deel van de hersenen, dat niet snel wordt aangetast bij dementie’, zo vervolgt Frans Hoogeveen. En dan volgen er tal van voorbeelden waarbij muziek mensen met dementie weer even ‘tot leven wekt’. Mensen die niets dan mompelen zingen ineens woordelijk mee, mensen die alleen maar naar de grond kijken gaan bewegen, mensen die onrustig zijn worden kalm van muziek, komen in een betere stemming. En als je in een betere stemming komt, functioneer je beter en dan leidt soms tot ontroerende beelden, zoals die van een demente man die ineens tegen zijn vrouw zegt ‘Ik houd van jou’ (in de film Alive insite, klik hier of  hier om te lezen wat Eric Scherder over muziek en de hersenen vertelt). De emotie in muziek kan deuren openen naar oude herinneringen, mensen krijgen daardoor hun identiteit weer even terug en voelen geluk. Muziek van vroeger, roept de gevoelens op van vroeger! Helaas gaat dit effect ook weer snel voorbij, al kan de stemming wat langer op de dag goed blijven.

Radio Remember
Frans Hoogeveen is ook een motor achter ‘Radio Remember‘. Op dit online radiostation  (kosten 96 euro per jaar, 120 euro voor een zorginstelling) zijn allerlei oude nummers te vinden in velerlei genres. Dagelijks van 8 tot 22 uur wordt muziek gedraaid die past bij het moment van de dag. Klik hier voor de site van radio remember.

Zelf muziek op maat draaien voor een naaste 
Als je iemand niet meer kunt vragen welke muziek hij/zij mooi vond, dan is het handig te zoeken bij de nummers die gespeeld werden toen iemand tussen de 15 en 25 jaar oud was. Want muziek die je in je jeugd fijn vond, brengt je in een goede stemming. Als je een nummer afspeelt, zie je vanzelf hoe iemand reageert. En varieer in de muziekkeuze, want steeds hetzelfde nummer draaien maakt toch dat het effect verdwijnt. Op de site van alzheimermuziekgeluk vind je meer informatie over het samenstellen van speellijsten.

Wil je er meer over weten over het toepassen van muziek bij dementiezorg, dan kun je ook  bij StudieArena een workshop volgen op 14 oktober 2016. Klik hier voor meer info.

Kortom: doe meer met muziek!

Anniek Kramer
Samen met Marcelle Mulder auteur van het boek OP BEZOEK BIJ EEN DIERBARE MET DEMENTIE, met ruim 60 ideeën om samen te genieten‘. Wij geven workshops voor familie, verzorgenden en vrijwilligers over contact maken met en op bezoek gaan bij mensen met dementie. Zie https://opbezoekbijeendierbaremetdementie.wordpress.com/aanbod/

Ik nodig je uit om dit bericht te delen via Facebook of LinkedIn (doen!). Klik hier dan kom je op mijn site. Onderaan ieder bericht zitten de knoppen om het bericht te delen. Wil je mijn blog in je mailbox ontvangen? klik dan op de site (in de rechterkolom bovenaan) op ‘Volg dementie’.

 

1 reactie

Opgeslagen onder Alzheimer, Dementie, muziek, uitleg, Zorg verlenen

Dementie en medicijnen

vilans Wat doe je als iemand met dementie onrustig is of angstig? De stap naar kalmerende medicijnen (psychofarmaca genoemd) wordt nogal makkelijk gezet, zo blijkt uit een rapport van de inspectie gezondheidszorg uit juni 2015. Als dergelijke medicijnen eenmaal worden gegeven, dan wordt er te weinig aandacht besteed aan het er weer mee stoppen. Dit terwijl de bijwerkingen van dergelijke medicijnen heftig zijn: sufheid, slikproblemen, onbalans, slechter bewegen etc. En bij langdurig gebruik is het effect gering. Bespreek dus altijd wat de alternatieven zijn voor het geven van medicijnen.

Wat zijn de alternatieven dan?
Daarover werd gesproken op het Vilans congres ‘Beter af met minder’. Natuurlijk is er angst bij verzorgend personeel, dat bij afbouw van medicijnen het onrustige gedrag terugkeert. Toch is er sprake van ‘mis’handeling in plaats van ‘be’handeling als er langdurig medicijnen worden gegeven, zonder degelijke onderbouwing en onderzoek.

Vilans ontwikkelde een toolkit, met allerlei informatie over omgaan met ‘onbegrepen gedrag’. Daarin staan onder andere 10 tips voor zorgprofessionals en mantelzorgers om te zoeken naar betere alternatieven voor kalmerende medicijnen:

  • Ga na waar de cliënt van houdt.  Wees flexibel in de zorghandelingen. En betrek de familie hierbij. Citaat uit het IGZ rapport:

igz rapport

Een mooi voorbeeld van een situatie waarin met behulp van de familie gezocht wordt naar de oorzaken van onbegrepen gedrag en oplossingen is hier te lezen.

  • Laat de bewoners meehelpen bij dagelijkse taken. Gewoon de dingen die ze vroeger ook deden, zoals afwassen, aardappels schillen of de planten water geven. Het geeft ze het gevoel dat ze meetellen en van betekenis zijn.
  • Laat de mensen zoveel mogelijk bewegen. Mensen met dementie zitten soms een hele dag aan tafel. Dat veroorzaakt spierstijfheid en drukplekken. Meer bewegingsvrijheid en af en toe een wandeling scheelt al enorm.
  • Bouw regelmatig snoezelmomenten in. Bij snoezelen worden de zintuigen geprikkeld, waardoor de onrust kan afnemen. Verveling kan een oorzaak zijn van onrustig gedrag.
  • Vaak wordt onrustig gedrag veroorzaakt door pijn. Begin met eenvoudige pijnbestrijding, bijvoorbeeld paracetamol. Als dat werkt, weet je dat de onrust door pijn wordt veroorzaakt. Vervolgens ge je op zoek gaan naar de oorzaak van de pijn. Maar met paracetamol zet je een veel minder sterk middel in om de onrust te bestrijden. Lees meer over het signaleren van pijn bij dementie bij Thema dementie.

Meer lezen over het afbouwen van kalmerende medicijnen ? Klik hier.
Klik hier voor het stappenplan om medicijnen af te bouwen.

Vilans zoekt zorginstellingen die mee willen doen aan een onderzoek naar minder psychofarmaca. Een filmpje over ervaringen met afbouw van medicijnen: klik hier.

Anniek Kramer
Samen met Marcelle Mulder schrijfster van het boek ‘Op bezoek bij een dierbare met dementie, met ruim 60 ideeën om samen te genieten’. 

Wil je iedere week mijn blog in je mailbox? Ga dan naar https://dementienl.wordpress.com en klik in de rechterkolom bovenaan op ‘Volg dementie’.

Ook vind ik het fijn als je dit bericht deelt via facebook of LinkedIn. Dat kan via de site en daar via een simpele druk op de knop onderaan het bericht.

3 reacties

Opgeslagen onder Alzheimer, Dementie, medicijnen, Zorg verlenen

Houd uw brein vitaal: online cursus

houd uw brein vitaal
Vergeetachtigheid?

Iedereen vergeet wel eens wat. Waar heb ik mijn sleutels ook alweer neergelegd en wat kwam ik ook al weer in de keuken halen? Dat kan op alle leeftijden voorkomen. Maar net zoals we rimpels in onze huid krijgen als we ouder worden, verouderen ook onze hersenen. Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar manieren om het brein fit te houden.

Op basis van deze kennis is een online cursus ontwikkeld, die je meer grip geeft op je geheugen. De cursus heet “Houd uw brein vitaal!”. Het volgen van de cursus kost eenmalig €5 en het geld wordt gebruikt om de cursus verder te optimaliseren.

Het biedt de cursus?
In de cursus worden handvatten aangereikt om beter om te gaan met veranderingen in de hersenen bij het ouder worden.

Er wordt informatie gegeven over veroudering van het brein. Welke veranderingen hebben er plaats in het brein bij het ouder worden en hoe ontstaat vergeetachtigheid? Ook worden er persoonlijke verbeterpunten gepresenteerd, die helpen het brein vitaal te houden. Met tips en geheugenstrategiën wordt geleerd om je aandacht beter vast te kunnen houden.

De cursus bestaat uit een aantal onderdelen: leefstijl, geheugen, efficiënt werken en praktische oefeningen. De cursus kan in eigen tempo gevolgd worden in 4 – 6 weken.

Wetenschappelijk onderzoek
Naar de effecten van de cursus wordt ook wetenschappelijk onderzoek gedaan, waaraan al ruim 350 mensen deel namen. Uit dit onderzoek blijkt dat deelnemers na afloop van de cursus minder geheugenachteruitgang ervaren en meer controle hebben over hun geheugen.

Klik hier voor een korte video over houduwbreinvitaal. Aanmelden voor de cursus? Klik hier.

Rimpels
De rimpels in mijn hoofd
Ze zitten niet alleen
aan de buitenkant
Maar ook
aan de binnenkant

Het heet niet voor niets
rimpels in mijn hoofd.

Anniek Kramer

 

Nog een leuk filmpje over geheugen …….. Klik hier.

Ik zou het ook heel fijn vinden als je dit bericht wilt delen via facebook of LinkedIn. Dat kan makkelijk door te klikken op de knoppen hieronder.

Wil je iedere week mijn blog in je mailbox? Ga naar https://dementienl.wordpress.com en klik dan in de rechterkolom bovenaan op ‘Volg dementie’.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Dementie

Nieuwsuur over dementie

hoofd-hart as

Nieuwsuur besteedde de afgelopen week in 2 uitzendingen aandacht aan dementie.

In de eerste uitzending wordt de vraag gesteld: waar houdt vergeetachtigheid op en begint dementie? Als het dagelijks functioneren problematisch wordt is het antwoord. Maar is de diagnose altijd terecht? Een foute diagnose is mogelijk, bijvoorbeeld als er sprake is van depressie of van een burn out.

Rudy Westendorp geeft aan dat de nieuwste getallen laten zien, dat het risico op dementie met een derde is verminderd. Volgens Niels Prins is dat niet aangetoond. Ondanks het vele onderzoek dat er plaats vindt, is er nog geen medicijn tegen dementie ontwikkeld. In Pijnacker wordt wel aan hersentraining gedaan: via beweging en muziek werken aan de conditie van het brein.

Duidelijk is in ieder geval dat er nog veel onduidelijk is over de ziekte dementie.

Klik hier om het eerste deel te zien van Nieuwsuur over dementie (start op 17 minuut 10).

In de tweede uitzending wordt vooral besproken welk onderzoek er wordt gedaan en wat dat in de afgelopen 30 jaar heeft opgeleverd. In ieder geval is er nog geen behandeling mogelijk tegen dementie, het wachten is op een doorbraak in het onderzoek. Uit de gesprekken blijkt dat de meeste onderzoeken focussen op eiwitvorming in de hersenen. Toch voorspelt de aanwezigheid van dat ‘Alzheimer eiwit’, niet goed of iemand de ziekte werkelijk zal ontwikkelen. Ook in gezonden hersenen zitten alzheimer eiwitten, blijkt uit een onderzoek onder 100 plussers. Door nieuwe apparaten (MRI) openen zich nieuwe wegen voor onderzoek: wat is de rol van ijzer of van het hart bij het ontstaan van dementie?

Klik hier om het tweede deel te zien van Nieuwsuur over dementie (start op 28 minuut 40 en eind op 39 minuten).

In het NOS journaal van 11 september, was ook nog een interessant item te zien: Uit onderzoek blijkt, dat bewoners van zorginstellingen zich meer thuis voelen, als er op de deur van hun eigen kamer een afbeelding wordt geplakt van een bekende voordeur uit het verleden. Ook het terugvinden van de eigen kamer gaat gemakkelijker.

Klik hier om het item te zien.

Wil je iedere week mijn blog in je mailbox? Klik dan in de rechterkolom bovenaan op ‘Volg dementie’.

Ook nodig ik je van harte uit dit bericht te delen via LinkedIn of facebook. Dat kan makkelijk via de knoppen hieronder.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Dementie

Inzet honden bij dementie

hond

In verpleeghuizen is het al langer bekend: inzet van huisdieren kan mensen met dementie veel plezier brengen. Dieren communiceren anders dan mensen. Zij communiceren niet met woorden, maar met aandacht. Ook is het waardevol om te voelen dat een dier het fysieke contact prettig vindt. Het is geven en ontvangen.

Therapie met een hond bij mensen met dementie wordt de laatste jaren populairder. Uit onderzoeken komt naar voren dat een speciale dementiehond een gunstig effect kan hebben op het verminderen van agressie en agitatie bij mensen met dementie. Mensen zoeken meer contact, worden alerter en lachen ook meer als er op gezette tijden zo’n hond op bezoek komt. Natuurlijk kan een hond een depressie niet laten verdwijnen, maar hij brengt wel tijdelijke verlichting.

Nu is niet elke hond geschikt als dementiehond en dementiehonden hebben een opleiding nodig. Een dementiehond moet aan speciale eisen voldoen: hij leert verkrampte handen te masseren met zijn neus. Ook leert hij contact te maken en te spelen met mensen die onvoorspelbaar reageren of onhandig knuffelen en aaien. Het spreekt vanzelf dat een dementiehond onder alle omstandigheden rustig moet blijven.

In tegenstelling tot blindegeleidehonden is een dementiehond niet bedoeld voor één persoon: de hond komt alleen op bezoek. Bij de Stichting Therapiehond, die zich inzet voor het gebruik van honden bij mensen met dementie, mag de hond maximaal om de andere dag twee uur ingezet worden, om te grote stress en agressiviteit bij de hond te voorkomen. Klik hier voor meer informatie over deze stichting.

KNGF Geleidehonden
De missie van KNGF Geleidehonden is om zoveel mogelijk mensen met een beperking een beter leven te geven met een speciaal opgeleide hond. Uit divers onderzoek blijkt dat contact met speciaal opgeleide honden een positieve invloed kan hebben op mensen met dementie. Reden genoeg om de effecten van de inzet van een hond verder te onderzoeken bij jonge mensen met Alzheimer.

Onderzoek
KNGF Geleidehonden is in het voorjaar van 2015 in samenwerking met het VUmc Alzheimercentrum en de Open Universiteit Heerlen een onderzoek gestart naar de inzet van honden bij jonge, thuiswonende mensen met Alzheimer in de leeftijd van 40 tot 65 jaar. Het is de bedoeling dat een speciaal opgeleide hond onder deskundige begeleiding op gezette tijden thuis wordt ingezet. De activiteiten met de hond zullen persoonsgericht zijn en bestaan bijvoorbeeld uit wandelen, verzorgen of een spel spelen.

Oproep
Voor dit onderzoek is KNGF Geleidehonden nog op zoek naar jonge, thuiswonende mensen met dementie (40 tot 65 jaar). Het onderzoek bestaat uit een aantal activiteiten met een getrainde hond en het beantwoorden van vragen.

Klik hier voor meer informatie over dit onderzoek.

Wil je iedere week mijn blog in je mailbox? Klik dan in de rechterkolom bovenaan op ‘Volg dementie’.
Ook nodig ik je van harte uit dit bericht te delen via LinkedIn of facebook. Dat kan makkelijk via de knoppen hieronder.

1 reactie

Opgeslagen onder Dementie