Tagarchief: video

Iets van dementie ervaren?

les-op-albeda-pak-2
Hoe is het om dementie te hebben? Dat is iets waar we – zelfs met veel inlevingsvermogen – maar moeilijk achter kunnen komen. Wel zijn er middelen om iets te ervaren van de ongemakken waarmee ouderdom en/of dementie gepaard gaan.

Onlangs mocht ik een ‘pak’ uitproberen dat gebruikt wordt om leerlingen iets te laten ervaren: hoe is het om slecht te kunnen zien, niet goed te kunnen horen, zware benen te hebben, je armen niet goed te kunnen buigen? Ik kreeg een ‘staarbril’ op, waardoor ik nog maar vage lichtcontouren zag. Om mijn enkels, polsen en op mijn rug werden gewichten geplaatst. Ook mijn ellebogen werden ingepakt zodat ik die nauwelijks kon buigen. Toen werd me gevraagd om in een – voor mij veel te hoog tempo – achter iemand aan te lopen. Dat was zwaar en eng! En mijn hersenen en oren werken nog prima. Hoe moet het dan zijn als ook dat niet (goed) meer werkt? Klik hier voor een filmpje over mijn ervaring.

Participatiekliniek
Er zijn inmiddels verschillende methodes voor zorgpersoneel of naasten om iets te ervaren van de wereld van dementie, meer gevoel te krijgen voor hoe dat kan zijn.
Voor verzorgenden en verplegenden is er een nieuwe manier om – een beetje – te ervaren wat het is om dement te zijn en afhankelijk van zorg. Klik hier voor de link naar het nos bericht. Klik hier voor de site van de participatiekliniek. Even naar beneden scrollen om tekst te krijgen.

Dementie via virtual reality – de dementiebril
De zorg voor de naaste met dementie kan (zeer) stressvol zijn, vooral door zijn of haar veranderende gedrag. Met de Dementiebril kruipen mantelzorgers in de huid van iemand met dementie. Zij ervaren via de bril waar mensen met dementie in dagelijkse situaties tegenaan lopen en hoe de omgeving op ze reageert. Doel is om mantelzorgers de emoties van iemand met dementie te laten ervaren en zo het begrip voor hun naaste met dementie te vergroten. Naar verwachting zal de Dementiebril eind 2016 gereed zijn voor breed gebruik.

E-learning bij dementiebril
Aan de dementiebril wordt ook een e-learning gekoppeld, waarin je stilstaat bij wat je beleefd hebt in de simulatie. Zo wordt je je bewust gemaakt van je eigen houding richting je naaste met dementie. De Dementiebril is gebaseerd op de reeds bestaande dementiesimulator Into D’mentia (klik hier voor mijn blog daarover) en wordt samen met mantelzorgers ontwikkeld. Mantelzorgers geven vaak aan dat zij graag meer willen weten van wat er in het innerlijk leven van hun naaste omgaat om zo hun gedrag beter te kunnen plaatsen en te begrijpen. Klik hier voor het bericht over de dementiebril van het trimbos instituut.

Anniek Kramer
Samen met Marcelle Mulder auteur van het boek ‘OP BEZOEK BIJ EEN DIERBARE MET DEMENTIE, met ruim 60 ideeën om samen te genieten‘. Wij geven workshops voor familie, verzorgenden en vrijwilligers over contact maken met en op bezoek gaan bij mensen met dementie. Klik hier.

Help je dit bericht verspreiden via Facebook en LinkedIn? De knoppen daarvoor vind je onder dit bericht op mijn site. Klik hier. Om mijn wekelijkse blog te in je mailbox te ontvangen kun je op de site (in de rechterkolom bovenaan) op ‘Volg dementie’ klikken.

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder actie, Alzheimer, Dementie, film, mantelzorg, uitleg, Zorg verlenen

Dementie en medicijnen

vilans Wat doe je als iemand met dementie onrustig is of angstig? De stap naar kalmerende medicijnen (psychofarmaca genoemd) wordt nogal makkelijk gezet, zo blijkt uit een rapport van de inspectie gezondheidszorg uit juni 2015. Als dergelijke medicijnen eenmaal worden gegeven, dan wordt er te weinig aandacht besteed aan het er weer mee stoppen. Dit terwijl de bijwerkingen van dergelijke medicijnen heftig zijn: sufheid, slikproblemen, onbalans, slechter bewegen etc. En bij langdurig gebruik is het effect gering. Bespreek dus altijd wat de alternatieven zijn voor het geven van medicijnen.

Wat zijn de alternatieven dan?
Daarover werd gesproken op het Vilans congres ‘Beter af met minder’. Natuurlijk is er angst bij verzorgend personeel, dat bij afbouw van medicijnen het onrustige gedrag terugkeert. Toch is er sprake van ‘mis’handeling in plaats van ‘be’handeling als er langdurig medicijnen worden gegeven, zonder degelijke onderbouwing en onderzoek.

Vilans ontwikkelde een toolkit, met allerlei informatie over omgaan met ‘onbegrepen gedrag’. Daarin staan onder andere 10 tips voor zorgprofessionals en mantelzorgers om te zoeken naar betere alternatieven voor kalmerende medicijnen:

  • Ga na waar de cliënt van houdt.  Wees flexibel in de zorghandelingen. En betrek de familie hierbij. Citaat uit het IGZ rapport:

igz rapport

Een mooi voorbeeld van een situatie waarin met behulp van de familie gezocht wordt naar de oorzaken van onbegrepen gedrag en oplossingen is hier te lezen.

  • Laat de bewoners meehelpen bij dagelijkse taken. Gewoon de dingen die ze vroeger ook deden, zoals afwassen, aardappels schillen of de planten water geven. Het geeft ze het gevoel dat ze meetellen en van betekenis zijn.
  • Laat de mensen zoveel mogelijk bewegen. Mensen met dementie zitten soms een hele dag aan tafel. Dat veroorzaakt spierstijfheid en drukplekken. Meer bewegingsvrijheid en af en toe een wandeling scheelt al enorm.
  • Bouw regelmatig snoezelmomenten in. Bij snoezelen worden de zintuigen geprikkeld, waardoor de onrust kan afnemen. Verveling kan een oorzaak zijn van onrustig gedrag.
  • Vaak wordt onrustig gedrag veroorzaakt door pijn. Begin met eenvoudige pijnbestrijding, bijvoorbeeld paracetamol. Als dat werkt, weet je dat de onrust door pijn wordt veroorzaakt. Vervolgens ge je op zoek gaan naar de oorzaak van de pijn. Maar met paracetamol zet je een veel minder sterk middel in om de onrust te bestrijden. Lees meer over het signaleren van pijn bij dementie bij Thema dementie.

Meer lezen over het afbouwen van kalmerende medicijnen ? Klik hier.
Klik hier voor het stappenplan om medicijnen af te bouwen.

Vilans zoekt zorginstellingen die mee willen doen aan een onderzoek naar minder psychofarmaca. Een filmpje over ervaringen met afbouw van medicijnen: klik hier.

Anniek Kramer
Samen met Marcelle Mulder schrijfster van het boek ‘Op bezoek bij een dierbare met dementie, met ruim 60 ideeën om samen te genieten’. 

Wil je iedere week mijn blog in je mailbox? Ga dan naar https://dementienl.wordpress.com en klik in de rechterkolom bovenaan op ‘Volg dementie’.

Ook vind ik het fijn als je dit bericht deelt via facebook of LinkedIn. Dat kan via de site en daar via een simpele druk op de knop onderaan het bericht.

3 reacties

Opgeslagen onder Alzheimer, Dementie, medicijnen, Zorg verlenen

Dansen en bewegen bij dementie

Weer een prachtige filmpje (dank voor de tip Rebekka). Uitgelegd wordt dat het bij mensen met dementie heel belangrijk is om aandacht te geven aan hoe de omgeving aanvoelt. Wanneer mensen met dementie zich genegeerd voelen of ondergewaardeerd, dan zijn ze daar – net als wij – heel gevoelig voor en levert dat een onveilig gevoel op. Als zorgverlener is het daarom belangrijk om je te realiseren wat je invloed is op de emoties van anderen. “All we need is love” is het motto. In het Engelstalige filmpje wordt één en ander uitgelegd. Ik geef in eigen bewoordingen weer wat er zoal aan de orde komt.

Een oefening: Stel je eens voor (echt even doen) dat je bang bent voor diegenen die naast je zit….. En wat verandert er in je gevoel als je juist graag wil horen wat zij te zeggen heeft……..? En stel je eens voor dat je leven afhangt van je vermogen om de stoel waarop je zit, vast te houden….. En hoe reik je naar iets dat je graag wilt hebben….? en dan toch iets minder graag wilt hebben…….?

Bij ieder gevoel gebruik je de ruimte anders. En dat andere gebruik dringt door tot de mensen die zich in de ruimte bevinden met jou.

Stel je nu voor dat je niet kunt praten en dat iemand je iets aanbiedt dat je niet wilt hebben….. Hoe maak je dat duidelijk? Als je pogingen om dit te communiceren verkeerd begrepen worden, ga je heftiger reageren! En dat wordt vaak als probleemgedrag gezien bij mensen met dementie.

Dans & beweging zijn manieren om te focussen op wat iemand wel kan, om samen een niet verbaal contact op te bouwen en daar van te genieten. Mensen met dementie zijn niet erg in staat tot het nemen van initiatieven, hulp van ons is dus nodig om ze uit te nodigen om te bewegen. Kijk hoe ze reageren op de muziek die je laat horen. Als je op de bewegingen reageert, dan is dat een manier om te laten voelen dat ze invloed hebben op wat er gebeurt. Daarmee erken je iemand als persoon en nodig je ze uit om meer interactie aan te gaan. Zo maak je samen een nieuwe dans.

Klik hier voor het filmpje. Of hier voor nog een filmpje over (cirkel)dansen.

Tot volgende week, Anniek Kramer

Ik zou het ook heel fijn vinden als je dit bericht wilt delen via facebook of LinkedIn. Dat kan makkelijk door te klikken op de knoppen hieronder.

Wil je iedere week mijn blog in je mailbox? Ga naar https://dementienl.wordpress.com en klik dan in de rechterkolom bovenaan op ‘Volg dementie’.

1 reactie

Opgeslagen onder Alzheimer, Dementie, uitleg, video

De wondere wereld van Alzheimer

WP_20150921_006

Vorige week was het Wereld Alzheimer Dag. In dat kader bezocht ik in Delft een inspirerende bijeenkomst, georganiseerd door de afdeling Delft-Westland-Oostland van Alzheimer Nederland. Anneke van der Plaats vertelde daar een verhaal over de werking van de hersenen bij dementie. Dat is ook het onderwerp van haar boek ‘De wondere wereld van dementie’. Daarin legt ze uit wat er in de hersenen gebeurt als iemand getroffen wordt door dementie. Het geheugen wordt langzaamaan gewist. Recente herinneringen verdwijnen het eerst, oudere herinneringen blijven langer bewaard.

De hersenen

De hersenen functioneren op 4 niveaus:
1. Zintuiglijke waarnemingen komen binnen.
2. Aan die waarneming wordt een basale emotie gekoppeld, bv. angst, blijdschap.
Deze 2 niveaus noemt ze het emotionele brein.

3. Bewustwording van die emotie en bepalen wat met die emotie te doen.
4. Volledig bewustzijn en in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen, keuzes te maken.
Deze 2 niveaus noemt ze het denkende brein.

Wondere wereld

Bij mensen met dementie, neemt het niveau waarop de hersenen functioneren af. Als het denkende brein niet (goed) meer functioneert, kan iemand niet meer kiezen welk gedrag hij laat zien. De emotie bepaalt dan het gedrag en het gedrag wordt niet meer geremd. Gevoelens dempen, je behoefte uitstellen, over jezelf nadenken, opdrachten uitvoeren, het zijn allemaal functies die verdwijnen. En hoe meer stress er is, hoe slechter iemand zal functioneren. Van der Plaats legt uit hoe belangrijk zij het vindt, dat mensen met dementie verblijven in een omgeving waarin zij zich herkennen, liefst in een woonkamer met de meubels uit hun jeugd. Er zal dan minder stress zijn waardoor het niveau van functioneren minder snel afneemt.

Inrichting woonomgeving

Ze vertelde bijvoorbeeld over een toilet, die geheel in het wit is opgetrokken: witte tegels, witte wc, witte wc bril. Mensen met dementie gaan slechter zien, waardoor ze de toilet niet meer herkennen. Hoe wil je dan dat ze er op gaan zitten? Haar idee: neem een zwarte toiletbril en maak de tegels achter de toilet donker.

Gedicht

Ik schuifel door de gang
Ik voel een zachte aandrang
Waar is toch het toilet gebleven?
Heel de gang lijkt wel te zweven
Alle deuren lijken op elkaar
Wist ik het nu maar
Zuster help ik houd het niet meer
Wijs me de weg deze ene keer.

Anniek Kramer

Overigens is er ook een filmpje waarin de schrijfster uitleg geeft over dementie. Klik hier voor het filmpje van 17 minuten.

Wil je iedere week mijn blog in je mail? Klik dan in de rechterkolom bovenaan op ‘Volg dementie’.
Ook nodig ik je van harte uit dit bericht te delen via LinkedIn of facebook. Dat kan makkelijk via de knoppen hieronder.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Dementie

Kinderen en dementie: mijn vader is dement

mijn vader is dement

Marit is 8 jaar en haar vader is dement. Hij woont niet meer thuis, maar in een verpleeghuis en ze vertelt hoe dat voor haar is. Ook vraagt ze aan mama wanneer ze papa het meeste mist.

Dit is te zien in een 7,5 minuten durende uitzending van Villa Achterwerk. Heel soepel legt Marit hoe het contact met haar vader is. ‘Echt contact maken kan alleen door iets geks te doen’, zegt ze.

Door thuis een kaarsje aan te steken voelt ze papa om zich heen en ’s avonds voor het slapen gaan knuffelt ze zijn foto. Zo heeft ze een mooie manier gevonden om papa een plek te geven in haar leven.

Als ze op bezoek gaat, smeert ze zijn boterhammen, omdat hij dat zelf niet meer kan. Ondertussen legt ze uit wat dementie is. Echt even naar kijken dus!

Klik hier voor de uitzending.

Wil je iedere week mijn blog in je mailbox? Klik dan in de rechterkolom bovenaan op ‘Volg dementie’.
Ook nodig ik je van harte uit dit bericht te delen via LinkedIn of facebook. Dat kan makkelijk via de knoppen hieronder.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Dementie

Wat is de relatie tussen het geheugen en bewegen?

Mijn ouders bewogen tot op hoge leeftijd. Zou dat invloed hebben gehad op hun geheugen? In dit filmpje legt Eric Scherder uit wat de relatie is tussen bewegen en het geheugen. Wat gebeurt er in het frontale deel van de hersenen? Op deze pagina zijn ook andere interessante filmpjes te zien over het geheugen.

Waarom ouderen vaker zouden moeten hardlopen.

Reageren? Graag! het kan hier onder.

Scherder frontaal

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Alzheimer, Dementie, uitleg, video

Hoe brengt muziek het verleden dichterbij?

Al was het geheugen van mijn vader ernstig aangetast, toch speelde hij nog graag op zijn mondharmonica en zong hij met veel plezier liedjes van vroeger. Hoe dat kan?

Op zeer heldere wijze wordt uitgelegd hoe Alzheimer de hersenen aantast en hoe het dan toch kan dat muziek uit de jeugdjaren nog herkend wordt. Klik hier voor de video.

Scherder met hersenenWat vind je van deze video? Reageren kan hieronder.

1 reactie

Opgeslagen onder Alzheimer, Dementie, uitleg, video